ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Cüz’a adında bir kimse, Kubâ’da bir kadına âşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Bin türlü planlar yaptı... En sonunda uygulamaya karar verdiği planı için önce pazara gidip Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip Kubâ’ya gitti... 
“BU ADAM KADINLARA BAKIYOR!”
Ebû Cüz’a oraya gidince oradakilere şöyle dedi:
-Beni Resûlullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misâfir ol buyurdu!
Kubâ halkı, kendisini buyur ettiler. Ancak bir şey fark ettiler; Ebû Cüz’a, devâmlı kadınlara bakıyordu!.. 
“Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) bizi dâimâ kadınlara bakmaktan sakındırırdı. Bu kişi kimdir ki, hiç çekinmeden devâmlı kadınlara bakıyor?” diyerek, o kimsenin hâlinden şüpheye düştüler... 
İşin aslını anlamak için Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” iki kişi gönderdiler. 
O iki kimse Resûlullahın huzûruna vardıklarında, kaylûle uykusunda idi. Beklediler, uyanınca; 
-Yâ Resûlallah! Ebû Cüz’a’yı Kubâ’ya siz mi gönderdiniz? diye arz ettiler. 
Resûlullah efendimiz, 
-Ebû Cüz’a kimdir? diye sordu. 
-Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resûlullah giydirdi diyor. Biz onun hâlini öğrenmek için huzûrunuza geldik, dediler. 

“CEHENNEMDEKİ 
YERİNİ HAZIRLASIN!”
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” gadablandı, mübârek yüzünün rengi değişti ve; 
-Kim bana isnâden yalan söylerse Cehennemdeki yerini hâzırlasın! buyurdu... 
Sonra o iki kimseye; 
-Hemen gidin, eğer onu sağ bulursanız, öldürünüz. Fakat öyle zannediyorum ki, siz vardığınızda onun işi tamâm olmuş, ölmüş bulursunuz, buyurdu. 
O iki sahâbî Kubâ’ya döndüler. Ebû Cüz’a bevl etmek için bir yere oturduğu sırada âniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar...
Tüm İçerikler