ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Büyük velî Saltuk Türkî hazretleri pek çok talebe yetiştirip, Allahü teâlânın dîninin yayılmasına faydalı hizmetlerde bulundu. Kıpçak memleketlerniden, Sabiha denilen yerde, 1297 (H.697) yılında vefât etti. Kendisini çok seven çevre halkı, mezarının üzerine güzel bir türbe yaptılar...
Saltuk Türkî’nin kerâmetleri pek meşhûr oldu. Bunlardan bâzıları Tuhfet-ül-Ervâh adlı eserde şöyle anlatılmaktadır:
“Kardeşin yakında gelecek!”
Bir gün Sabiha’daki hemşehrileri, sevenleri, ona suları olmadığını bildirip, kendinden su istediler. Bunun üzerine Saltuk Türkî, eliyle bir kayaya vurdu ve kayadan hemen su fışkırdı...
Bir Hristiyan, SaltukTürkî’ye gelip; “Efendim! Fransızlar, kardeşimi, elinde bulunan ticâret malı ile berâber esir aldılar, hâlbuki onlar da Hristiyandır” dedi.
O zaman Saltuk Türkî, o Hristiyana; “Eğer kardeşinin esirlikten kurtulmasını temin edersem Müslüman olur musun?” dedi. Adam da; “Evet olurum” diye cevap verdi. Bunun üzerine SaltukTürkî, bir müddet olduğu yere çöktü. “Kardeşin kurtuldu. Yakında gelecek!” buyurdu...
Birkaç gün sonra esir, yanında malları ile geldi ve şöyle anlattı:
“Biz falanca gün otururken, alaca bir doğan gelip; “Ben Saltuk Türkî’yim” dedi ve beni esir alan şahsın başını kesti. Onlar bunu görünce, beni ve yanımdakileri serbest bıraktılar. Bu hâdise, üzerine iki Hristiyan kardeş, çoluk-çocukları ve daha pekçok kimse ile berâber Müslüman oldular...

“Tesbihimi muhafaza ediniz!”
Saltuk Türkî’nin iki yüz tâneli bir tesbihi vardı. Vefâtından önce yakınlarına; “Onu muhâfaza ediniz. Benim vefâtımdan yedi sene sonra, ordusu ile birlikte falanca sultan gelir. Onun iki yüz emîri vardır. O tesbihi sizden isterse, ona; “Eğer bu tesbihi alırsan, her tarafta karışıklıklar, pahalılık ve daha başka şeyler meydana gelir” deyiniz. Vazgeçmezse, ona tesbihi veriniz” dedi. Nihâyet Saltuk Türkî’nin vefâtından yedi sene sonra, sözü edilen sultan geldi. O tesbihi istedi. Önce vermeyip, Saltuk Türkî’nin yaptığı vasiyeti kendisine aynen anlattılar. Sultan, mutlaka o tesbihi kendilerinden alacağını söyledi. Tesbihi aldı. Kumandanları arasında onları taksîm etti. Bunun üzerine Saltuk Türkî’nin bildirdiği belâ ve musîbetlerin hepsi meydana çıktı. Sultan pişmân oldu. Fakat, pişmanlığı kendisine fayda vermedi...
Tüm İçerikler