ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebü’l-Abbâs Seyyârî, evliyânın büyüklerindendir. Fıkıh ve hadîs ilimlerinde büyük bir âlim, fazîletler ve kerâmetler sahibi olup, Ebû Bekr-i Vasıtî’nin en büyük talebesi idi. 340 (m. 951) senesinde Merv şehrinde vefât etti. Kabri orada olup, herkes tarafından ziyâret edilmektedir. Kabrini ziyâret edip, bu zât hürmetine Allahü teâlâya duâ edip isteklerini arz edenlerin, murâdlarına kavuştukları görülmüştür... Sakal-ı şerîf uğruna!..
Ebü’l-Abbâs Seyyârî, tövbe etmeden önce zengin idi. Babasından kendisine çok mîrâs kalmıştı. Servetinin hepsini vererek, Resûlullah efendimizin iki tel mübârek Sakal-ı şerîfini satın aldı. Allahü teâlâ, Sakal-i şerîflerin bereketi ile ona tövbeyi nasîb eyledi. Ebû Bekr-i Vasıtî’nin sohbetiyle şereflendi. Yüksek derecelere kavuştu. 
Ebü’l-Abbâs Seyyârî, harâm ve şüpheli şeylerden çok sakınır, dünyâya kıymet vermezdi. Allahü teâlâya isyân için, bir defa dahi ayaklarına adım attırmamıştır. Kendisine bir gün şöyle sordular: “Allah yolunda yürüyen bir kimse hangi ameli işlemelidir ki, onun gönlü Cennet bahçesi misali çok güzel olsun?” Cevâbında buyurdu ki: “Allahü teâlânın emirlerini yapmaya ve yasaklarından sakınmaya sabırla devam etmek, sâlihlerle beraber olup, sohbetlerinde bulunmak ve dostlarına hizmet etmekle...” 
Yine bir gün, “Bu yolda ilerlemek nasıl mümkün ve kolay olur?” diye sorulunca,”Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyet etmek ve sâlihlerin sohbetine devâm etmekle” buyurdu.

Vasiyeti yerine getirdiler...
Ebü’l-Abbâs Seyyârî buyurdu ki: “Bir kimse, hayatında İslâmiyete uymakta ne kadar hassas dikkatli ve ince davranır, İslâmiyete uygun olmayan bir iş yapmamak için ne kadar gayret ederse, âhirette, sırat köprüsünden geçerken, sırat köprüsü ona, dünyada İslâmiyete uymak için olan gayreti nisbetinde geniş, ferah ve rahat olur. Yine bir kimse, dünyâda emirlere uymakta gâyet gevşek ve geniş davranır, İslâmiyete tam uymak için çalışanlara, ‘O kadar da çok inceleme’ derse, âhirette sırât köprüsünden geçerken, sırât köprüsü o kimse için, dünyâda İslâmiyete uymaktaki gevşekliği nisbetinde daralır.”
Ebü’l-Abbâs Seyyârî vefât edeceği zaman, “Bir zaman bütün servetimi verip satın aldığım mübârek Sakal-i şerîfleri kabrime koyun” buyurdu. Bu vasiyetini yerine getirdiler...
Tüm İçerikler