ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Bekr Sekkâf hazretleri, Yemen evliyasındandır. 1650 (H.1061) senesinde Terîm’de vefât etti. Zenbil kabristanına defnedildi...
Mekke ve Medîne’ye giden Ebû Bekr Sekkâf, buralarda pekçok âlimden ilim öğrendi. Hadîs-i şerîf dinledi. Zamânın önde gelen âlimlerinden oldu. Derslerinde öğrettiği Hadis-i şeriflerden bazıları: “O, BENİM İHSÂNIMDIR...”
Abdullah ibni Ömer “radıyallahü teâlâ anhümâ” hazretlerinden rivâyet olunmuştur. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri buyurdular ki: (Geçmiş ümmetlerin ömrüne nisbetle sizin ömrünüz, ikindi nemâzı vaktiyle güneşin batması arasındaki zamân gibidir. Sizin, Yahûdîlerin ve Nasâranın hâli şuna benzer. İşçi çalıştırmak isteyen bir adam dedi ki: Kim benim için birer kırâta günün yarısına kadar çalışır?.. Yahûdîler, günün yarısından ikindi vaktine kadar çalıştı. O kimse sonra, kim benim için bir kırâta günün ortasından ikindi vaktine kadar çalışır, dedi. Nasâra birer kırâta çalıştı. Sonra şöyle dedi: Kim ikindi vaktinden güneşin batmasına kadar ikişer kırâta çalışır? Dikkat ediniz, siz ikindi vaktinden güneşin batmasına kadar çalışanlarsınız. Dikkat ediniz. Sizin ücretiniz iki kattır. Yahûdîler ve Nasâra kızdılar. Biz çok çalışıyor, az ücret alıyoruz, dediler. Allahü teâlâ onlara, hakkınızı vermekte size zulmetdim mi? buyurdu. Hâyır, dediler. Allahü teâlâ buyurdu ki: O benim dilediğime verdiğim bir ihsândır.)
Enes “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmiştir. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Allahü teâlânın kullarından öyleleri vardır ki, Allahü teâlâya bir şey için yemîn etseler, muhakkak o şey yerine getirilir. Ümmetimden Allahü teâlânın emrlerini yerine getirenler, eksik olmaz. Onlara karşı koyanlar, küçük düşürmek isteyenler, hiçbir zarar yapamazlar. Allahü teâlânın emri gelinceye kadar, onlar bu hasletleri üzere olurlar.) 

“SİZ BENİM ESHÂBIMSINIZ”
Ebû Hüreyre “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerinden rivâyet edilmiştir. Resûlullah efendimiz buyurdu ki: (Ben kardeşlerimi görmeyi severim!) Eshâb-ı kirâm dediler ki: “Yâ Resûlallah! Biz senin ihvânın [kardeşlerin] değil miyiz?” Buyurdular ki: (Siz benim Eshâbımsınız. Kardeşlerim o kimselerdir ki, gelmemişlerdir. Benden sonra gelirler. Ben onların ferâtıyım.) Yanî evvel gidip, lâzım olanları onlar için hâzırlarım. 
Ebû Bekr Sekkâf hazretleri vefat edeceği zaman abdest aldı ve kıbleye dönerek oturdu, Kelime-i şehadeti söyleyerek son nefesini verdi...
Tüm İçerikler