ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Âlemgîr Şâh, Hindistan’daki Bâbür (Gürgâniyye) Devleti’nin en büyük hükümdârıdır. İlim ve ilim ehline çok kıymet verirdi. Kitap yazıp eser takdim eden âlimleri mükâfatlandırırdı. İnsanların huzûru için elinden gelen hiçbir şeyi esîrgemeyen Âlemgîr Şâh, halkı tarafından çok sevildi... ASKERLERİNİ TÜRKLERDEN SEÇTİ
Hindular, böyle bir sultânın dînine girmek için adetâ yarışıyorlardı. Bunu vesîle bilen Âlemgîr Şâh, Müslüman olanları mükâfatlandırdı. Onlara zulmedenleri cezalandırdı. Kendi bâtıl dinlerini bırakıp hak din İslâmiyeti seçmelerini teşvik için, Hindûlara bazı imtiyazlar verdi...
Askerî kaynağı olan Orta Asya Müslümanlarına büyük itibâr gösterdi. Çünkü insanlar Hindistan’a gelince, hava şartları sebebiyle bir nesil sonra, cevvâlliklerini kaybediyorlardı. Ordunun güçlü kalabilmesi için, Orta Asya Türkleri arasından gelecek cesur yürekli ve çelik bilekli kimselere ihtiyâç vardı. 
Memleketin aslî unsuru olan Müslümanların güçlenmesi için de elinden geleni yapan Âlemgîr Şâh, bazı sihirbaz ve hokkabazların, Müslümanları kandırmak için kendilerini kerâmet sâhibi evliyâ gibi göstermelerine karşı tedbirler aldı. Kışkırtmalar neticesinde zaman zaman ayaklanan Hindû ve Sihler, devletin başına bir hayli gaileler açıyorlardı. 1086 (m. 1675) yıllarında Sihlerin lideri olan Guru Teg Bahâdır, kendisine tâbi olan bazı Sihlerin Müslüman olmasını hazmedemeyip, isyâna kalkıştı... 

“SER VERİR SIR VERMEM!”
Kendisinin ermiş bir kişi olduğunu, kerâmetler gösterdiğini iddia eden Guru Teg Bahâdır, yakalanıp Delhi’de Âlemgîr Şâh’ın huzûruna getirildi. Ya Müslüman olması veyâhut da, Sih inancının doğruluğunu isbat edecek bir delîl getirmesi istendi. Kabûl edip, kâğıt kalem istedi. Bir şeyler yazıp; “Bu kâğıdı boynuma asacağım ve boynumu kılıç kesmeyecek” dedi... 
Söylediği gibi kâğıdı boynuna astı. Zâlimlerin boynunu vurmakta usta bir cellat getirildi. Cellat, Teg Bahâdır’ın arzu ettiği gibi boynuna kılıç çaldı. Adamın kellesi bir tarafa, boynuna astığı kâğıt bir tarafa uçtu. Kâğıdı açıp baktılar; “Ser verir, sır vermem” yazılıydı... 
Teg Bahâdır, bozuk itikadı ile birlikte Cehenneme yuvarlanmıştı. Halbuki Âlemgîr Şâh, mümkün olduğu kadar adam öldürmeye yanaşmaz, işi sulhla halletmeye çalışırdı. Ama Teg Bahâdır, kılıcın boynuna çalınmasını kendisi istemişti...
Tüm İçerikler