ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Osmanlı Devletinin ikinci sultânı olarak tahta geçen Orhan Gâzi, Alâeddin Paşayı vezir tâyin etti. Devlet Merkezi Yenişehir’den Bursa’ya nakledildi. Anadolu içlerinde ve Batıda yıldırım süratiyle fetih hareketlerine girişildi. Askerî, idârî faâliyetlere ağırlık verilip, iktisâdî müesseseler kuruldu. Aşîret kuvvetlerine ilâveten “yaya” denilen piyâde sınıfı orduya dâhil edildi. Orhan Gâzi, 1327’de Bursa’da gümüş akçesini bastırdı. Tâyinlerde bulunup, Akça Koca’ya Kandıra, Kara Mürsel’e İzmit Körfeziningüneyi ve Abdurrahmân Gâzi’ye de yeni fethedilen Aydos ve Samandıra’nın idâresi verildi. Bu kumandanlar, bulundukları mevkilerde fetihlerle de vazîfeliydiler.
“Karamürsel” onun adını taşır
Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin komutanlarından olan Kara Mürsel Gazi, Osmanlı Devletinin ilk Kaptan-ı Derya’sıdır. Denizcilik bilgisi, kahramanlığı ve denizlerdeki çatışmalarda göstermiş olduğu üstün başarılar nedeni ile Osmanlı Beyliği içerisinde haklı bir şöhrete sahip olmuş; kendisine, cesaret ve atılganlığı nedeniyle, “Kara Mürsel” unvanı verilmiştir. Osmanlı Beyliği, Doğu Marmara’da kesin bir hakimiyet sağlayınca, deniz gücünün kurumsallaşması için çalışmalar başlatılmıştır. Karamürsel’de 1327 yılında ilk Osmanlı Tersanesi kurulmuş; burada ilk Osmanlı savaş gemisi inşa edilmiştir. Donanma hiyerarşik bir sistemle teşkilatlandırılarak, Donanma Komutanı’na, “Derya Beyi” unvanı verilmiştir. Kara Mürsel Bey, Osmanlı Devleti’ndeki ilk “Derya Beyi” olarak Türk Deniz Tarihi’nin öncüleri arasında yerini almış, ölümünden sonra isminin verildiği şimdiki Karamürsel ilçemizdeki kabrine defnedilmiştir. “Karamürsel” ilçemiz, onun adını taşır.

“Daima donanma göreyim...”
Kara Mürsel Bey’in doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Ömrü hep denizlerde cihatla geçen bu derya âşığı büyük denizcimizin son sözleri şunlar olmuştur:
“Ölünce beni öyle bir yere defnedin ki, sırtım dağlara dayansın, kucağıma denizi verin, daima donanma göreyim...”
Tüm İçerikler