ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İbrahim bin Ömer Bikâî, Şam’da yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. Sohbetleri çok kıymetliydi. Talipleri, ağzından çıkan her kelimeyi dikkatle dinler ve onunla amel ederlerdi. Buyurdular ki:
“Akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, Cehennem’den kurtulmak ve haramlardan kaçmaktır. Ahmak olanın arzusu, oyun ve eğlencedir” ve “Ölüm meleği yastığının dibinde durduğu halde uyuyup gaflete dalan kimseye çok şaşılır” sözleriyle âhireti unutup gaflette olan insanlara duyduğu hayreti bildirmiştir. “Nafilelerle uğraşma!”
Bikâî hazretleri, her şeyden evvel farzları yapıp haramlardan ve şüpheli şeylerden sakınmayı söyler, nâfilelerle uğraşılacak zaman olmadığını bildirir; “Zarûrî din bilgilerini alıp, faydasız şeyleri terk etmek, akıl sâhiplerinin işidir” buyururdu.
“Allahü teâlâ dünyâyı lezzetlerle ve âfetlerle doldurdu. Helâlleri güçlüklerle, haramları da mesûliyetlerle berâber kıldı” buyurdu. Yine buyurdu ki: “İnsanlar üç kısımdır: Birincileri, günahkârlar sınıfı olup, günahlarına tövbe edip bir daha günahlara dönmek istemeyenlerdir. Bunlar iyidir. Makbûldür. İkincileri, günah işlerler, sonra tekrar tekrar günah işlerler, sonra üzülürler, sonra yine günah işlerler, sonra da ağlarlar. Bunların kurtulması umulur. Fakat helâk da olabilirler. Üçüncüleri, günah işlerlerken pişman olmazlar, pişman olurlar üzülmezler ve yine günah işlerler ağlamazlar. Bunlar Cennet yolundan Cehennem yoluna sapmış olanlardır.”
Bir gün de çevresindekilere şöyle buyurdu: “İçinden çıkamadığınız mevzûlarda, âlimlere gidip sorunuz. Onlardan istifâde edebilmeniz için; kendinizi bir hiç kabûl edip, câhil olduğunuzu söyleyerek, samîmiyet, tertemiz bir kalb ve edeb ile gitmeniz lâzımdır.”

Ciğerlerinden rahatsızdı!
Bu mübarek zat, uzun zamandır ciğerlerinden rahatsızdı. 1480 (H. 885) senesinde vefat etti. Vefatından önce buyurdu ki: “Allahü teâlânın zatından başka ne varsa, ister zarar, ister yarar hepsini attıktan sonra Yüce Zata can ü gönülden bağlanmak, hakiki imandır. Böyle bir kimse âhiretin sultanı olur. Cennete dilediği kapıdan girer. Dostlarını da götürür. Allahü teâlâ buyuruyor ki: Ey benim kullarım! Bugün size korku yoktur ve mahzun da olmayacaksınız.”
İbrahim bin Ömer Bikâî, Emeviyye Camiinde namazı kılındıktan sonra Şam’ın dışında bulunan Hemûriyye kabristanına defnedildi.
Tüm İçerikler