ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdülulâ hazretleri, Hindistan evliyâsındandır. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Hadis ilminde derin bir âlimdi. 1928 (H. 1347)’de Abdürrab Medresesinde vefât etti. Delhi’de hadîs âlimlerinin defnedildiği kabristâna defnedildi... “RESÛLULLAHIN KOKUSU GELİYOR”
Abdülulâ hazretlerinde Peygamber efendimizin sevgisi çok fazla idi. Ramazân-ı şerîf ayının başında talebelerinden biri Kasîde-i Bürde’den bir bölüm okudu. Bunun üzerine öyle ağladı ki, konuşmaya tâkati kalmadı. Bir zaman felç hastalığına yakalandı. Sâdece elini biraz hareket ettirebiliyordu. On beş sene kadar felçli vaziyette yattı. Şah Ebü’l-Hayr Abdullah onu sık sık ziyârete giderdi. O zaman Abdülulâ, Şah Ebü’l-Hayr’ın eteğini yüzüne sürer; “Bana senin eteğinden Resûlullah efendimizin kokusu geliyor” derdi. 
Abdülulâ hazretleri zamânında Hicaz’da Vehhâbîler, kabirleri yıkıp, İslâm âlemini rencide etmişlerdi. Bunun üzerine “Medârik-i Işık” adlı eserini yazarak, İbn-i Teymiyye ve onun yolunda gidenlere cevap verdi... Derslerinde okuduğu ha-
dis-i şeriflerden bazıları:
“Siz ne haldeyseniz, başınıza o halde insanlar getirilir.”
“Kişi dostunun yolundadır. O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.”
“Beş günah vardır ki, keffâreti yoktur. Bunlar; Allah’a şerik koşmak, bi-gayri hakkın adam öldürmak, mü’mine bühtan ve iftira etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.”
“Farz ibadetlerinden sonra Allah yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı), Müslümanın kalbine sevinç koymaktır.”

“MAZLUMUN BEDDUASINI ALMA”
“Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü, onun duâsıyla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur...”
“Allah katında en sevgiliniz, ahlâkı güzel olan, halk ile geçinenler ve kendisiyle geçinilen, yumuşak huylu olanlardır. Ve Allah yanında buğz edilenleriniz de, insanla arasında biribirine lâf götürüp getirmekle uğraşan, onların kusurlarını arayarak din kardeşlerinin aralarına tefrika sokanlardır.”
Abdülulâ hazretleri vefat etmeden kısa bir zaman önce de şu hadis-i şerifi okudu:
“Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.”
Tüm İçerikler