ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin Abdân Hemedânî, İslam âlimlerinin büyüklerindendir. Gazneli devleti zamanında yaşayan bu mübarek zat 1041 (H.433) senesinde Hemedan’da vefat etmiştir. Hadis ilminde sened olduğu gibi, Şafii fıkhında da Hemedan şehrinin en büyük âlimiydi. Pek çok talebe yetiştirdi. Fetvaları, talebeleri tarafından kitap haline getirildi. Hemedan halkının meselelerini o hallederdi. Anadolu’ya İslamiyeti yaydılar

Abdullah bin Abdân Hemedânî hazretlerinin talebelerinden birçoğu, Malazgirt Savaşına katılarak Türk askerine manevi önderlik ettiler. Daha sonra Anadolu’ya dağılarak, buralarda İslamiyeti yaydılar. O devirde Anadolu’da uzun seneler devam eden savaşlar sonunda halk fakir düşmüş, hatta açlıkla pençeleşiyordu. Burayı fetheden Selçuklu Türkleri, onlara medeniyet ve refah getirdi. Örnek yaşayışları ve insanca davranışları, onların kalblerini fethetti. Halbuki daha önce idaresi altında yaşadıkları Bizanslılar, Anadolu halkına hayvan muamelesini bile çok görüyordu. Bu sebeple kısa zamanda, hiçbir baskı olmadan kendi istekleriyle Müslümanlığı kabul ettiler...
Haçlıları durdurmak için!..
Tarihçiler Bizans’ın çöküşünün Malazgirt Savaşı sonrasında başladığı konusunda hemfikirdirler. Türkler için ise Malazgirt bu savaş ‘Türklere Anadolu kapılarını açan savaş’ olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Malazgirt Savaşı “Haçlı Seferleri”nin temel nedenlerinden biri olarak görülür. Batı, Bizanslılar’ın doğudaki Hristiyanlığı artık koruyamadığını bu savaş sonrasında anlamıştır. İşte bu savaş Türkler’in Anadolu’da yaşayış sürecini başlatmıştır. Bunun şuurunda olan Abdullah bin Abdân Hemedânî hazretlerinin talebeleri bu sebeple Malazgirt Savaşına katılmışlardı...

“Sana hüsnü zan ediyorum”
Böyle şuurlu mücahidler yetiştiren Abdullah bin Abdân Hemedânî hazretleri, Hemedan’da vefat etti. Bu mübareğin son sözleri şunlar olmuştur:
“Allahü tealaya hüsnü zan ibadettir. Yâ Rabbi! Sana hüsnü zan besliyorum. Merhametinin sonsuz olduğuna ve senden başka Ulûhiyyet sıfatlarına sahip bir ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın Senin kulun ve Resûlün olduğuna inanıyorum...”
Tüm İçerikler