ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hasen bin Ali Berbehârî (Ebû Muhammed) Ehl-i sünnet i’tikâdının yayılması için çok hizmet eden bir âlimdir. Bid’at ve bid’at ehline (Peygamber efendimiz zamanında ve O’nun dört halîfesi zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usûlleri ve işleri ibâdet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara) karşı sert tutumu sebebiyle Bağdâd’dan Basra’ya sürülmüş, daha sonra tekrar Bağdâd’a dönmüştür. “BİD’AT EHLİ AKREP GİBİDİR!..”
Buyurdu ki: “Bid’at ehli olanlar, başlarını ve vücûdlarını toprakta gizleyip, kuyruklarını açıkta tutan ve yaklaşanı sokan akrepler gibidirler. İnsanlar arasında gizlenmiştirler, yanlarına yaklaşanı bid’ate düşürürler, bid’at yayarlar.”
Ebû Muhammed Berbehârî, evliyânın meşhûrlarından Sehl-i Tüsterî’nin arkadaşı idi. Ondan şöyle nakletmiştir: “Allahü teâlâ dünyâyı yarattı. Dünyâ üzerinde âlimler ve câhiller yarattı. İlmin en faziletlisi, kendisiyle amel edilen ilimdir. İlmin ancak kendisiyle amel olunanı delildir. Amelin doğru olanı hariç, diğer kısmı hebâ olmuştur. Amelin sahih olması için de çok şartlar vardır.”
Fudayl bin Iyâd hazretlerinin de şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Ehl-i sünnet bir kimseyi görünce, sanki Eshâb-ı kiramdan birini görmüş gibi olurum. Bid’at ehli birini gördüğüm zaman da, münâfıklardan birini görmüş gibi olurum.”

ÖLÜM ANINDA DUYULAN ÜÇ SÖZ
Muhammed bin Hasen Mukrî şöyle anlatmıştır: “Dedem ve ninem bana şöyle anlattılar: Ebû Muhammed Berbehârî ömrünün son günlerinde bir eve çekildi. Bir ay kadar orada kaldı. Sonra vefât etti. Vefât ettiğini görenlerden bir kadın hizmetçisine; git bak cenâzesini yıkamakla kim meşgûl oluyor dedi. Hizmetçi, gördüklerini şöyle anlatmıştır: (Biri gelip, cenâzesini yıkadı. Sonra namazını kıldırdı. Üzerlerinde beyaz ve yeşil elbise olan kalabalık bir cemâat cenâzesinde bulundu. Namaz bitince hiçbiri görünmez oldu.) Vefât ettiği evde defnedildi.”
Vefatından evvel yanındakilere son olarak şunları söyledi: 
“Ölüm ânında üç çeşit söz söylenir: Bazılarına ey Allah’ın kulu, sana Allah’ın rızâsını ve cennetini müjdelerim, denir. Bazılarına ey Allahın kulu, sana cezanı çektikten sonra cennete gideceğini müjdelerim denir. Bazılarına da, ey Allahın düşmanı sana Allahü teâlânın gazâbını ve cehennemi bildiririm, denilir.”
Tüm İçerikler