ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hakem el Gıfari (radıyallahü anh) Eshab-ı kiramdandır ve Ebu Zer-i Gıfari hazretlerinin kardeşidir. Hicaz’daki Gıfar kabilesindendir. Ağabeyi Ebu Zer’in tavsiyesiyle, kardeşi Rafi ile birlikte Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) huzuruna gelerek Eshab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur... O DA “LÂ İLÂHE İLLALLAH” DİYOR
Ağabeyi Ebu Zer-i Gıfari (radıyallahü anh), insanlar kendi elleriyle yaptığı çeşitli putlara ibadet ederlerken, bir olan yaratıcıya inanıyor ve sık sık “Lâ ilâhe illallah” diyordu. Bu sırada Muhammed aleyhisselâma Allahü teâlâ tarafından peygamberliği bildirilmişti. Nihâyet bu haber Benî Gıfâr kabîlesinin yurduna da ulaşmıştı. Mekke’den gelen biri, Ebû Zer-i Gıfârî’nin “Lâ ilâhe illallah” dediğini işitince dedi ki: 
- Mekke’de bir zât var, senin söylediğin gibi “Lâ ilâhe illallah” diyor ve Peygamber olduğunu bildiriyor.
Ebû Zer heyecanla sordu: 
- Hangi kabîledendir? 
- Kureyş’tendir... 
Daha sonra bazı şeyler sordu ve kendisi bizzat Resulullah Efendimizi görmek üzere Mekke’ye gitti, orada O’nun huzurunda iman etti, sonra kabilesine geri döndü. 
Ebu Zer-i Gıfari, kardeşlerine de Resulullah Efendimizi görmelerini ve O’na iman etmelerini tavsiye etti. Hakem el Gıfari, kardeşi Rafi ile birlikte Peygamber Efendimizin huzuruna gelerek Eshab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Bu iki kardeş (Hakem ve Rafi) Peygamber Efendimizden hadis-i şerif rivayet etmişlerdi. Hazreti Osman’dan sonra Arabistan’da çıkan fitnelerden rahatsız oldular ve Basra’da ikamet etmeye başladılar.
Hicretin 44. yılında Halife hazreti Muaviye, Horasan’a Hakem bin Amr el Gıfari’yi vali tayin etmişti. Hakem el Gıfari hazretleri Horasan’daki valiliği esnasında Herat’a girdi. Sonra oradan Merv’e ulaştı. Halife, Hakem el Gıfari’yi, merkezi Merv şehri olan Harezm havalisine vali tayin etti... 

MERV’DE VEFAT ETTİ...
Hakem el Gıfari hazretleri, Harezm havalisinde insanlara İslamiyeti tebliğ etmeye gayret etti. Güzel ahlâkı ve konuşma kabiliyeti ile on binlerce insanın Müslüman olmakla şereflenmesine vesile oldu. Hicri 50 senesinde Merv’de vefat etti. Kabri de Merv’dedir. Ömrünün sonlarında şöyle dua etti:
“Allah’ım eğer senin katına yükselmek benim için daha hayırlı ise ruhumu kabz (beni katına kabul) et.” 
Sonra vefat etti...
Tüm İçerikler