ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Me’mun’un ölümü üzerine 833 yılında kardeşi Mu’tasım Abbasi halifesi oldu. Onun halifeliğinde Bizanslılarla uzun süren savaşlar yapıldı. Mu’tasım (833 - 842) döneminde Bizans İmparatoru Theophilos topladığı büyük bir ordu ile İslam memleketleri üzerine yürüdü. Oldukça büyük bir kuvvetle İstanbul’dan hareket eden imparator Orta Anadolu’ya geldiği sırada kuvvetlerini iki kısma ayırarak bir kısmını doğuya, Erzurum üzerine gönderdi. Kendisi de asıl kuvvetlerinin başında olduğu halde yukarı Fırat havzasına doğru yürüdü... ANADOLU’YA NÜFUZ EDECEKTİ...
Abbasi birlikleri iki koldan Anadolu’ya girecekti. Afşin idaresindeki 30 bin kişilik kol Malatya taraflarından ilerlerken, bizzat Mu’tasım’ın başında bulunduğu ana kısım ise Tarsus ve Gülek Boğazı yoluyla Anadolu’ya nüfuz edecekti. Halifenin harekete geçtiğini öğrenen Theophilos, Eskişehir’de karargâhını kurdu. Temmuz 838 tarihinde iki taraf arasında başlayan savaş sonucunda imparator gece karanlığından faydalanarak canını zor kurtarabildi. Artık halifenin karşısına çıkacak bir kuvvet kalmamıştı. Bizans imparatorunun barış tekliflerini reddeden Halife Mu’tasım, Anadolu fetihlerini devam ettirirken iç meseleler yüzünden merkeze dönmek zorunda kaldı.
Mu’tasım, “Dokuzuncu İmâm” Muhammed Cevâd Taki hazretlerine çok hürmet eder ve sık sık görüşürdü. Fakat fitneciler, Halifeye, hazret-i İmam’ın kendisine karşı olanlarla münasebet kurduğunu ve ona karşı ihtilal hazırlığı içinde olduklarını söylediler. Halbuki bunların aslı yoktu. Halife, Muhammed Cevad hazretlerini sarayına yemeğe davet etti... 

MUHAMMED CEVAD’I ZEHİRLETTİ
Hazreti İmâm Muhammed Cevâd, yemeği yedi ancak zehirli olduğunu anladı. Hemen kalktı. Oturmasını dileyen Mu’tasım’a, Hazret-i İmâm; “Senin yanından çıkıp gitmem, sana daha hayırlıdır” buyurdular. Kaldıkları yere gittiler ve İmâm Muhammed Cevâd hazretleri o gece vefat etti...
Halife Mu’tasım ise 842 senesinde 44 yaşında vefat etti. Ölürken son sözleri şunlar oldu: 
“Eğer ömrümün bu kadar kısa olduğunu bileydim hiçbir şey yapmazdım...”
Mu’tasım’ın ölümü üzerine merkezî otorite zayıfladı ve devlete bağlı “Tavaif-i Mülk”ler bağımsızlıklarını ilan etti...
Tüm İçerikler