ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdüla’lâ Kureşî hazretleri, büyük velîlerden ve hadîs âlimlerindendir. Adı Abdüla’lâ, babasının adı Abdila’lâ’dır. İbn-i Şerâhil Kureyşi ismiyle de bilinir. Lakabı Ebû Hûmâm’dır. 804 (H.189) senesinde vefât etti... 
Abdüla’lâ Kureşî hazretleri, iyi bir tahsil gördü. Hamîd-i Tavîl; Yahyâ bin Ebî İshâk, Cerirî, Yûnus bin Ubeyd, Ma’mer bin Râşid, Saîd bin Ebî Arûbe ve Dâvûd bin Ebî Hind gibi devrinin büyük âlimlerinden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf bildirdi. “Korkumuzu artır yâ Rabbi!”
Rivâyetleri pek makbûl olup, başta “Kütüb-i Sitte” denilen meşhur altı hadîs kitabı olmak üzere başka hadîs kitaplarında da yer aldı. 
Abdüla’lâ hazretleri ilmiyle âmil olup öğrendiklerini her zaman tatbik ederdi. “Kime bir ilim verilir de bu ilim ona Allah korkusundan ağlama huyunu kazandırmazsa, o bu ilmin faydasını göremez” buyururdu. 
Abdüla’lâ Kureşî Cehennemi düşündükçe gözyaşları içinde secdeye kapanır ve şöyle duâ ederdi: 
“Yâ Rabbi! Düşmanlarının nefretini artırdığın gibi senin için olan huşûmuzu, korkumuzu artır. Sana secde eden yüzümüzü Cehennemde ateş ile örtme!” 
Abdüla’lâ Kureşî, sohbetlerinde mâlâyânîden uzak olup boşuna konuşmazdı. Büyük âlim Mis’âr’ın bildirdiğine göre şöyle buyurmuştur: 
“İnsanlar bir araya gelseler ve Allahü teâlâdan, Cennet’ten, Cehennem’den konuşmadan ayrılsalar melekler derler ki: Ey insanlar büyük gaflet içindesiniz...” 

İnsan Cenneti isterse...
Yine buyurdu ki: 
“Cennet ve Cehennem, Âdemoğlundan bir şeyler duymak için ona yaklaşırlar. Şayet insan Cenneti isterse, Cennet; ‘Yâ Rabbî! Onu isteğine kavuştur!’ der. Şayet Cehennemden sakınırsa, Cehennem de; ‘Yâ Rabbî! Onu ateşten muhâfaza et!’ diye duâ eder.” 
Abdüla’lâ hazretleri ölümü çok hatırlar ve titrerdi. Buyururdu ki: 
“İki şey var ki beni dünyâ zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü teâlânın dâima huzurunda bulunmaktır.” 
Bu mübarek zat, son nefesini vermeden önce; “Hiçbir ferd yoktur ki, ölüm meleği günde iki defâ kapısını çalmasın” buyurmuştur.
Tüm İçerikler