ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Seyyid Cemâleddîn hazretleri, İran’da, Hazar Denizinin güneybatı sâhili boyunca uzanan Geylân bölgesinde yetişen büyük velilerdendir. 1360 (H.762) senesinde Geylân bölgesinde bulunan İsâr köyünde vefât etti. Kabri oradadır. Kıymetli nasihatleri vardır. Bir sohbetinde buyurdu ki: KIYAMET GÜNÜ ÇAĞRILANLAR!..
“Kıyâmet günü, ‘fazîlet sâhipleri kalksın’ diye çağrılır. İnsanlar arasında bir grup kalkar. Onlara ‘hadi Cennete giriniz’ denilir. Onlar Cennete giderken meleklerle karşılaşırlar. Melekler ‘nereye gidiyorsunuz?’ derler. ‘Cennete’ derler. ‘Hesaptan önce mi Cennete giriyorsunuz?’ derler. ‘Evet’ cevâbını verirler. ‘Sizler kimlersiniz?’ dediklerinde, ‘biz fazîlet ehliyiz’ derler. ‘Sizin fazîletiniz nedir?’ diye sorarlar. Onlar da, ‘dünyâda bize hakâret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik ve bize kötülük yapıldığında affederdik’ derler. Bunun üzerine melekler, ‘hadi Cennete giriniz. Sâlih amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzeldir’ derler... 
Sonra ‘sabır ehli kalksın’ diye nidâ olunur. Bir grup insan kalkar. Onlara da, ‘hadi Cennete giriniz’ denilir. Onlar da meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara da aynı şeyi sorarlar. ‘Biz sabır ehliyiz’ dediklerinde, ‘sizin sabrınız ne idi?’ derler. ‘Biz Allahü teâlâya ibâdet etme hususunda zorluklara katlandık. Nefsimize uymayıp, günâhlardan sakındık ve bu hususlarda sabrettik’ derler. Melekler onlara da, ‘hadi Cennete girin, sâlih amel işleyenlerin mükâfâtı ne güzeldir’ derler... 

ALLAHÜ TEALANIN KOMŞULARI!..
Sonra bir nidâ daha gelir. ‘Allahü teâlânın komşuları kalksın’ denir. Bir grup insan kalkar, fakat bunların sayıları azdır. Onlara da, ‘hadi Cennete giriniz’ denilir. Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak ‘sizin ameliniz nedir?’ dediklerinde, ‘biz Allah rızâsı için birbirimizi ziyâret ederdik. Allah rızâsı için oturup sohbet ederdik ve Allah rızâsı için birbirimize mallarımızı bol bol verirdik’ derler. Bunun üzerine melekler ‘sâlih ve iyi amel işleyenlerin mükâfâtları ne güzeldir. Hadi girin Cennete’ derler...”
***
Seyyid Cemâleddîn hazretleri, bir gün halîfesi olan talebelerini topladı. Onlara ayrı ayrı nasîhat ve vasiyet ederek, vazifelerini, nerelerde hizmet edeceklerini bildirdi. Bu vasiyetinden hemen sonra da vefat etti...
Tüm İçerikler