ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdûla’lâ bin Abdila’lâ, büyük hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. Basra’da yaşadığı, anlaşılmaktadır. 189 (m. 804) yılında vefât etmiştir. CEHENNEM KORKUSU!..
Abdûla’lâ hazretleri, ilmiyle âmil bir zat idi. Buyurdu ki: “Kime bir ilim verilir de bu ilim O’na (Allah korkusundan) ağlama huyunu kazandırmazsa, o bu ilmin faydasını göremez.”
Mis’âr bin Kedâm hazretleri diyor ki: “Abdûla’lâ Cehennemden çok korkardı. Gözyaşları içinde secdeye kapanır ve şöyle duâ ederdi: Yâ Rabbi! Düşmanlarının nefretini arttırdığın gibi senin için olan huşûmuzu (korkumuzu) arttır. Sana secde eden yüzümüzü Cehennemde ateş ile örtme.”
Abdûla’lâ hazretleri sohbetlerinde buyurdu ki: “İnsanlar bir araya gelseler ve Allahü teâlâdan, Cennetten, Cehennemden konuşmadan ayrılsalar melekler derler ki: Ey insanlar büyük gaflet içindesiniz...” 
Yine buyurdu ki: “Cennet ve Cehennem, Âdemoğlundan bir şeyler duymak için Ona yaklaşırlar. Şayet insan Cenneti isterse, Cennet ‘Yâ Rabbi! Onu isteğine kavuştur’ der. Şayet Cehennemden sakınırsa, Cehennem de, ‘Yâ Rabbi! Onu ateşten muhafaza et’ diye duâ ederler.”
Naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları:

SÂLİH KULLAR İÇİN...
“Sâlih kullarım için, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hiçbir kimsenin aklına gelmeyen ni’metler hazırladım.”
“Meclislerinde (bulundukları yerde) Allahü teâlâ’yı zikreden bir topluluğu, Allahü teâlânın rahmeti kaplar. Onları melekler sarıp kuşatır. Allahü teâlâ onları, nezdindekilerin yanında över.”
“Bütün çocuklar Müslümanlığa elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahûdi ve dinsiz yapar.”
“Bir kişilik yiyecek, iki kişiye, iki kişilik yiyecek, dört kişiye, dört kişilik yiyecek, sekiz kişiye yeter.”
“Kim Allahü teâlânın kitabını (Kur’ân-ı kerîmi) öğrenir, sonra içindeki emir ve yasaklara uyarsa, Allahü teâlâ, onu dünyâda hidâyete erdirir. Kıyâmet gününde onu kötü hesap vermekten muhafaza buyurur.”
Abdûla’lâ hazretleri vefat etmeden evvel buyurdu ki:
“İki şey var ki, beni dünyâ zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü teâlânın dâima huzûrunda bulunmaktır.”
Tüm İçerikler