ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Musa aleyhisselam, Allahın dinini tebliğe başlamıştı. Firavun, Hazreti Mûsa’nın tevhid mücadelesinden, saltanatını kaybetme endişesi ile korktu, ürktü ve şaşkınlık içinde Mısır’ın en meşhur sihirbazlarını topladı. Musa aleyhisselam ile sihirbazları müsabakaya çıkardı... Sihirbazlar, elinde asası ile gelen Musa aleyhisselama, hürmet ve nezaket göstererek sordular:
-Ya Mûsa, sen mi önce asanı atarsın, yoksa biz mi atalım?
Mûsa aleyhisselam ise onlara;
-Siz atacağınızı atın! dedi. (A’raf, 115-116) Asa, ejderha olmuştu!..
Sihirbazlar, Firavun ve Mısır halkının önünde yere birkaç değnek ve ip attılar. Onlar da kıvrılıp yılan gibi görülmeye başladılar. Sonra emr-i ilahi ile Mûsa aleyhisselam asasını attı. Asa, kocaman bir ejderha olup meydandaki bütün sihir aletlerini yuttu. 
Sihirbazlar, bu halin beşeri bir san’at ve marifet değil, bir mucize olduğunu anladılar. Çünkü sihir olsaydı atılan değnek ve ipler, sihir bozulduğunda yerinde kalırdı. Halbuki, sihirbazların sihirleri bozulup iptal edildiği gibi, aynı zamanda değnek ve ipler de tamamen ortadan kaldırılmıştı. İşte bu mucizeyi gören sihirbazlar;
-Biz, Mûsa ve Harûn’un Rabbine iman ettik! diyerek secdeye kapandılar ve şöyle dua ettiler:
-Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al!

“İşkence bize zarar vermez!”
Firavun buna çok öfkelendi ve;
-Benden izin almadan nasıl iman edersiniz? Demek ki, Mûsa sizin üstadınız imiş! Siz bu işi ondan öğrenmişsiniz! O halde el ve ayaklarınızı çapraz kestirerek sizi ölüme mahkum ediyorum! dedi.
Sihirbazlar da Firavun’a tavır koyarak:
-Seni, bize gelen apaçık bir mucizeyi tercih edemeyiz!.. Sen fiilinde serbestsin. Dilediğin zulmü yapabilirisin! İşkencen bize zarar vermez! Hükmünse, yalnız bu dünya hayatında geçerlidir. Oysa biz, Allah’a döndürüleceğiz, dediler. 
Bunlar, iman eden sihirbazların son sözleri oldu. Firavun, hepsini de idam ettirdi.
Tüm İçerikler