ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ferec bin Abdullah hazretleri, Yemen velîlerindendir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Mîlâdî on dördüncü yüzyıl başlarında Yemen’in Cünd şehrinde vefât etti. Kabri başında yapılan duâlar kabûl olmaktadır... MUHTAÇLARIN HİMAYECİSİ OLDU...
Ferec bin Abdullah, evliyânın büyüklerinden Şeyh Îsâ el-Hattâr hazretlerinin terbiyesinde yetişti. Güzel halleri ve kerâmetleri görüldü. Hocasının vefâtından sonra El-Cünd şehrine yerleşip vefâtına kadar burada kaldı. İnsanlara ilim edep ve güzel ahlâk öğretti. Muhtaçların himâyecisi oldu.
Bu mübarek zat, sohbetlerinde sık sık buyururdu ki:
“İnsanların en akıllısı, dünyâya gönlünü kaptırmayanlardır. En zengini de kanâat edenlerdir.”
“Başkalarının almak istemediği malın satıcısı sen olma!”
“Herkesin yemeğinden yeme! Fakat herkese yemek yedir!”
“Günah olan bir şeyde kendine karşı sert ol!”
“Kalbini şeytanın oyuncağı yapma”
“İçine, dışından çok îtinâ göster!”
“Âile ve yol büyüklerine hürmetkâr ol!”
“Sana saygı gösterene saygılı davran!”
“Sıhhatinin kıymetini bil!”
“Senden korkandan kork!”
“Allahü teâlânın sevgili kulları ile oturup kalkmada, Allahü teâlâyı hâtırından çıkarma!”
“Makam için, ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin!”
“Riyâzet, nefs-i emmâreyi yenmektir. Uzlet ise onu hapsetmektir.”
“Bir kimsenin bir mürşidi yoksa, yâni bir kimse kendisini irşâd edecek, kendisine doğru yolu gösterecek bir kâmil velî bulamazsa, böyle büyük zâtların kitaplarını okusun ve onlara uysun!”
“Her gün bir fazîlete daha kavuşmaya çalışınız!”
“Başkalarına iyilik yaptığın zaman kendine iyilik yaptığını bil.”
“Kalbin Allahü teâlâya olan bağlılığındaki sevinci gideren şeyi terk et!”
“Düşman ne kadar emîn ve incitmesiz görünse de, ısırmasından kendini emîn tutma!”
“Maddî arzuları tatmin peşinde olma! Yoksa, arzu ateşi daha çok alevlenir.”

“NEFS ‘BEN HAKLIYIM’ DER”
“İnsanın nefsi, ‘Ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok’ der. Halbuki Allahü teâlâ Resulüne, ‘Sen bir şeye karar vermeden önce, eshabına danış’ buyuruyor.”
Ferec bin Abdullah hazretleri vefat etmeden evvel buyurdu ki: 
“Hiçbir şey, kaybedilmiş vakti telâfi edemez.”
Tüm İçerikler