ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali Geylânî hazretleri 1630 (H.1040) senesinde Suriye’nin Hama şehrinde doğdu. Nesebi Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine dayanır. Birçok âlimden icâzet aldı. Hama’da 1701 (H.1113) senesinde vefât etti. Vefat etmesinden kısa bir zaman önce yanındakilere buyurdu ki: “ATEŞİ, NAMAZLA SÖNDÜRÜNÜZ!”
Sahîhayn ismi verilen, dîn-i islâmın iki temel kitâbında [(Buhârî) ve (Müslim)], Câbir bin Abdüllahın “radıyallahü anh” bildirdiği bir hadîs-i şerîfte, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” (Birinin evi önünde nehir olsa, her gün beş kerre bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?) diye sordu. “Hayır, yâ Resûlallah!” dedik. (İşte, beş vakit namâzı kılanların da, böyle küçük günâhları afv olunur) buyurdu. 
Bazı câhiller, bu hadîs-i şerîfi işitince, “O hâlde, hem namâz kılarım, hem de istediğim gibi, keyif sürerim. Nasıl olsa günâhlarım afv olur” diyor. Böyle düşünmek doğru değildir. Çünkü, şartları ile, edebleri ile kılınıp, kabûl olan bir namâz, günâhları döker. Sonra, küçük günâhları afv olsa bile, küçük günâh işlemeye devâm etmek, ısrâr etmek, büyük günâh olur. Büyük günâh işlemeye ısrâr etmek de, küfre sebeb olur. 
Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” buyurdu ki: “Beş namâz vakitleri gelince, melekler der ki: Ey âdemoğulları, kalkınız! İnsanları yakmak için hâzırlanmış olan ateşi namâz kılarak söndürünüz.” 
Bir hadîs-i serîfte, (Mü’min ile kâfiri ayıran fark, namâzdır) buyuruldu. Ya’nî, mü’min namâz kılar. Kâfir, kılmaz. Münâfıklar ise, bazan kılar, bazan kılmaz. Münâfıklar, Cehennemde çok acı azâb görecektir.

KIYÂMET GÜNÜ NE YAPARSIN?..
Ehl-i sünnet âlimleri söz birliği ile buyurdular ki: (İbâdetler îmândan parça değildir). Yalnız, namâzda söz birliği olmadı. Fıkıh imâmlarından imâm-ı Ahmed ibni Hanbel, İshak ibni Râheveyh, Abdüllah ibni Mubârek, İbrâhîm Nehâî, Hakem bin Uteybe, Eyyûb Sahtiyânî, Dâvüd Tâî, Ebû Bekr ibni Şeybe, Zübeyr bin Harb, dahâ birçok büyük âlimler, bir namâzı amden, yanî bile bile kılmayan kimse, kâfir olur, dedi. O hâlde, ey din kardeşim, bir namâzını kaçırma ve gevşek kılma, seve seve kıl! Allahü teâlâ kıyâmet günü, bu âlimlerin ictihâdlarına göre cezâ verirse, ne yaparsın?
Tüm İçerikler