ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Eshâb-ı kiramın büyüklerinden Ebû Mûsâ el-Eş’arî buyurdu ki: Ben Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretlerinin huzûr-ı şerîflerinde idim. Medîne-i münevvere bağlarından bir bağda idik. Bir şahıs geldi. Kapıyı açmayı talep etti. Hazret-i Resûl-i ekrem bana buyurdu ki: (Var, kapıyı aç. Cennet ile onu müjdele!) Ben de varıp, kapıyı açtım. Baktım ki, hazret-i Ebû Bekir’dir. Resûlullahın buyurduğu şey ile müjde verdim. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd etti... 
Ondan sonra bir şahıs dahâ geldi. Kapıyı açmayı talep etti. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Var kapıyı aç ve Cennet ile ona müjde ver.) Ben de varıp, kapıyı açtım. Baktım ki, hazret-i Ömer’dir. Ona, Resûlullah hazretlerinin buyurdukları şeyi haber verdim. Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd etti... 

Ondan sonra bir şahs dahâ kapının açılmasını talep etti. Resûlullah buyurdu ki: (Var kapıyı aç ve Ona Cennet ile müjde ver ve o belâlar onun üzerine erişir.) Ben de varıp, kapıyı açtım. Baktım ki, hazret-i Osmân’dır. Ona, Resûlullah hazretlerinin buyurduklarını haber verdim. Osmân “radıyallahü teâlâ anh” Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerine hamd edip, sonra dedi ki: “Allahül müste’ân” (Yardım ancak Allahü teâlâdan istenir.)

İLTİFATA MAZHAR OLAN TÜCCAR
Bir zamanlar Eyyub bin Hasan isminde bir tüccar vardı. Bir hükümdara kumaş ve mal satmak için huzûruna varmıştı. O sırada hükümdar, çevresindekilere, Hazreti Ebû Bekir, Ömer, Osman (Radıyallahü anhüm) hakkında yakışmayan sözlerde bulunuyordu. Bu sözler tüccara ağır geldi ve hemen işlerini görüp gitti. O gece Resûlullahı (Sallallahü aleyhi vesellem) rüyasında gördü. Hükümdar da huzurlarında idi. Resûl-i Ekrem tüccâra iltifat buyurup sordu:
- Benim Eshabıma yakışmayan sözlerde bulunan bu mudur? Tüccâr;
- Evet budur yâ Resûlallah. Sultan-ı Kâinât;
- Bunu öldür! diye emir buyurdu. Tüccâr:
- Yanımda onu öldürecek bir şey yok, dedi. Server-i âlem (tüccarın eline bir bıçak verip) “bununla öldür!” buyurdu. Tüccâr, emre uyarak hükümdarı öldürdü. Sonra uykudan uyandı. Rüyasını hükümdara anlatmaya gitti. Sarayın kapısına varınca ağlama sesleri işitti. Oradakilere “Ne oldu?” diye sordu: 
- Bu gece hükümdarı yatağında öldürmüşler, diye cevap verdiler...
Tüm İçerikler