ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Selam bin Abdullah Bâhilî, Endülüs’te (İspanya) İşbiliye (Sevilla) şehrinde yaşamış olan İslam âlimlerinin büyüklerindendir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ahlâkî ve edebî ilimlerde âlim olan Bâhilî hazretleri, “El-Zehair ve’l-a’lak fî edeb’in-nüfûsi ve mekârim’il-ahlak” isimli meşhur eseri yazmıştır. HELAK OLANLAR DAHA ÇOKTUR!.. 
Hikmetli sözleri pek çoktur. İşte onlardan bir demet:
“Evliyânın büyüklüğüne îtirâz ettikleri için helâk olanlar, velîlik yoluna girerek kurtulanlardan daha çoktur.”
“Dünyâya aldanmaktan çok sakınınız. Burası, yolcu konağı gibi geçicidir. Bugün buradayız. Belki yarın, belki daha önce göç edeceğiz. Burada bir an evvel azığımızı tamamlayalım. O kadar çabuk olalım ki, konuşmaya vaktimiz kalmasın. Konuşmayı âhirete bırakalım.”
“Kalbinde dünyâ hırsı bulunan bir kimsenin ilmi, Abdullah ibni Abbâs hazretlerinin ilmi kadar olsa, o kimse, insanlar için zararlıdır. Çünkü onun kendisine hayrı yoktur. Başkalarına nasıl olsun?”
“Dünyâ ekin tarlası, insanlar da sanki ekindir. Ölüm, bu ekinleri biçen oraktır. Azrâil (aleyhisselâm) harman sâhibi, mezar da harman yeridir. Cennet ve Cehennem ise, ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların da bir kısmı Cennet’e ve bir kısmı da Cehennem’e gideceklerdir.”
“İbret alınacak hâdiseler pekçok, bunlardan ibret alanlar ise çok azdır.”
“Nefsin, sende olduğu halde, Allahü teâlâyı tanımak istiyorsun. Halbuki nefsin, daha kendisini bile tanımamıştır. Rabbini nasıl tanısın?”
“Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve şartlarına uygun yapılması iledir.”

YALNIZ ALLAH RIZASI İÇİN... 
“Dünyâsını veya âhiretini düzeltmek için değil de, yalnız Allahü teâlânın rızâsı için çalışan kimseyi, Allahü teâlâ ıslâh edip düzeltir.”
Selam bin Abdullah Bâhilî hazretleri 1435 (H. 839) senesinde vefat etti. Vefatından önce buyurdu ki:
“Bu kitabın (Kur’ân-ı kerîmin) indirilmesi, Galib, Kâdir ve Hakîm olan Allahü teâlâdandır. Ben bu kitabı okuyarak ve severek O’na gidiyorum...”
Tüm İçerikler