ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdüsselâm bin Meşîş hazretleri Fas evliyâsından olup, Şaziliyye yolunun kurucusu Ebü’l-Hasan Şâzilî’nin hocasıdır. Hazret-i Hasan’ın soyundan olduğu için “Şerif”tir ve kendisine “Hasenî” de denilmiştir... “ALLAHÜ TEALADAN KORK!..”
Abdüsselâm bin Meşîş hazretlerine bir gün, talebesi Ebü’l-Hasan Şâzilî; “Efendim, bana vasiyette bulunur musunuz?” deyince şöyle buyurdu: 
“Allahü teâlâdan kork. İnsanlardan sakın. Dilini insanların boş sözlerinden koru. Kalbini onların kötü düşüncelerinden muhâfaza et. Âzâlarını gözet ve onları harama düşmekten, günah işlemekten koru. Ne için yaratılmışlar ise, onları o vazîfede kullan. Allahü teâlânın farz kıldığı işleri zamânında yap. Böyle yaparsan, Allahü teâlânın hıfz u himâye ve korumasında olursun. Allahü teâlânın sana emrettiği işleri yaparsan, verâ sâhibi (haramlardan sakınan) olursun. Şöyle duâ et: Yâ Rabbî! Senden alıkoyan her şeyden beni koru. İnsanların şerlerinden beni muhâfaza et. Senin rızân ile kalbimi zenginleştir. Sen her şeye kâdirsin...”
Yine biri ona; “Efendim! Bana bâzı vazîfeler verseniz de onlarla meşgul olsam” dedi. Ona da şöyle buyurdu: 
“Farzları yerine getir, mâsiyetleri, günahları terk et. Kalbini dünyâyı istemekten, kadın ve makam sevgisinden, nefsin arzu ve isteklerinden koru. Allahü teâlânın sana verdiği ile kanâat et. Allahü teâlânın beğendiği bir şeye kavuşursan şükret.”

“DÜNYA KİRİNDEN TEMİZLEN!”
Muhammed bin Ebû Tevâcîn peygamberlik iddiâsında bulununca, inzivâyı, yalnız bir köşede kendi hâlinde yaşamayı bırakıp, onunla mücâdele etti ve 1228 (H. 625) senesinde şehîd oldu. “Şehîd Kutub” diye meşhûr oldu. Benî Arûs mıntıkasındaki Cebelialem denilen yere defnedildi...
Abdüsselâm bin Meşîş hazretleri, vefat etmeden evvel talebelerine şu nasihati yaptı:
“Dünyâ kirinden temizlen. Arzu ve isteklerine meylettiğin zaman onu tövbe ile düzelt. Allahü teâlânın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki, her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Sevaba kavuşamayacağın yere ayağını koyma. Günah işlemeyeceğin yere otur. Başka yere oturma. Allahü teâlânın beğendiği işleri yapmakta yardım isteyeceğin kimseden başkası ile oturup kalkma. En güzel nasîhatçı seni Mevlâ’ya sevk edendir. Kendisi hatırlanınca, Allahü teâlâyı hatırlatanlarla berâber ol.”
Tüm İçerikler