ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abbâs bin Hamza hazretleri, hadîs âlimi, hatîb ve velîlerdendir. Ebû Bekr Hafîd’in torunudur. 900 (H. 288) senesinde vefât etti. Zünnûn-i Mısrî ve Bâyezîd-i Bistâmî gibi büyük âlimlerle sohbet etmiştir. Hadîs-i şerîf öğrenmek için memleketleri gezerdi. Evliyânın meşhûrlarından ve “Şam’ın güzel kokulu çiçeği” diye meşhur Ahmed bin Ebi’l-Havârî hazretlerinden hadîs-i şerîf okudu... 
NASÎHATİ ÇOK TESİRLİYDİ...
Bu mübarek zat, gündüzleri oruç tutar, geceleri ise hep namaz kılardı. İnsanlara doğru yolu gösterir, İslâmiyetin emirlerine sıkı sarılmaları için çok gayret sarf ederdi. Vaaz ve nasîhatlari çok tesirliydi. Bu sebeple “El-Vâiz” lakabıyla meşhûr oldu.
Abbâs bin Hamza hazretleri, hocası Zünnûn-i Mısrî’nin şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
“İnsanlar neyi istediklerini bilselerdi, arzu ettikleri şey için verdikleri onlara zor gelmezdi.”
“Ey Allahım! Ben nasıl senin rızân için çalışmayayım! Çünkü sen beni yoktan vâr ettin ve İslâmiyetle şereflenmemi nasîb ettin.”
Abbâs bin Hamza hazretleri buyurdu ki: 
“Hocam Ahmed bin Ebi’l-Havârî, hocası Ebû Süleymân Dârânî’den nakletti: Bir vaktin insanlarının bozulduğuna alâmet, o insanların korkudan çok ümid içinde olmalarıdır.”
“Ârif olana, devamlı olarak Rabbinin emirlerine itâatten başka bir hâl yakışmaz.”
Yine hocası Ahmed bin Ebi’l-Havârî’den şöyle nakleder: 
“Dünyâyı tanıyan ondan vazgeçer, âhireti tanıyan ona sarılır, Allahü teâlâyı tanıyan da O’nun rızâsına kavuşmak için çalışır.”

“SÂLİH BİR EVLAD VER!”
Hasan bin Muhammed Nişâbûrî annesinden şöyle nakletti: 
Annem vefât etmeden önce bana; “Sana hâmile iken babandan izin alıp Abbâs bin Hamza’nın sohbet ettiği yere gittim. Münâsib bir yere durup, onu dinledim. Sohbetini bitirince; “Ayağa kalkınız” dedi. Herkes kalktı ve hep birlikte ellerini açıp duâ etmeye başladılar. Ben de el açıp; “Yâ Rabbî! Bana ilim sâhibi sâlih bir oğul ihsân et” diye duâ ettim. Sonra eve döndüm. Gece bir rüyâ gördüm, bir zât bana; “Müjde Allahü teâlâ senin duânı kabul buyurdu. Sana bir erkek evlâd verecek. O âlim ve uzun ömürlü olacak” dedi. Hasan bin Muhammed bunu anlattıktan dört gün sonra vefât etti. Annesinin rüyâsında müjdelendiği gibi âlim ve uzun ömürlü bir zât idi...
Tüm İçerikler