ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İsmâil el-Cebertî, evliyânın büyüklerindendir. 722 (m. 1322) senesinde doğdu, 805 (m. 1402) senesinde Yemen’in Zebîd şehrinde vefât etti. Manevî hâller ve kerâmetler sahibi idi. Zebîd halkı onu çok büyük bilir ve saygı gösterirlerdi. HAYIRSEVER BİR ZATTI...
İsmâil el-Cebertî, çok hayır sahibi, çok ibâdet eden, ağırbaşlı ve güzel ahlâklı, temiz ve güzel giyinen bir zât idi. Yâsîn-i şerîf sûresini devamlı okurdu. Talebelerine ve tanıdıklarına, devamlı Yâsîn sûresini okumalarını tavsiye ederdi. “Yâsîn sûresi, insanın her türlü sıkıntıdan korunmasına, ihtiyâçlarının giderilmesine sebep olur” derdi. 
Bu mübarek zat, önceleri çocuklara öğretmenlik yapardı. Daha sonraları kendini tamamen ibâdete verdi. Büyük âlimlerin sohbetlerinde bulundu. Manevî makamlara kavuştu...
Ya’kûb el-Mehâî, işi îcâbı çok sefere giderdi. Deniz yolculuğundaki tehlikelerin çok olması sebebiyle, yolculuklarından şikâyette bulundu. İsmâil el-Cebertî ona; “Tehlike ile karşılaştığında; ey ehl-i Yâsîn diyerek Allahü teâlânın sevgili kullarından yardım iste” buyurdu. Denizde yolculuk ederken, tehlikelerle karşılaştığında buyurduğu gibi yaptı. Her defasında tehlikeden korunmuş oldu...
Hasen el-Hebel şöyle anlatır: “Bir zaman hasta oldum. Bu hastalığım uzun zaman sürdü. Ben de Allahü teâlâya iyi olmam için duâ ettim ve bundan sonra hiçbir mahlûka bağlılığım olmayacak diye söz verdim. İsmâil el-Cebertî benim ziyâretime geldi ve bana; ‘Sen, Allahü teâlânın mahlûkâtından hiçbirine bir bağlılığım olmayacak diye mi konuştun?’ diye sordu. Ben de; ‘Evet efendim’ dedim. O zaman; ‘Allahü teâlânın sevdiklerine bağlanmalı’ buyurdu, kalktı ve çıktı. O esnada ben, sanki hiçbir şeyim yok gibi kalktım. Onunla birlikte kapıya kadar yürüdüm.”

“OĞLUNUZ İYİLEŞECEK, FAKAT!..”
Fakîh Ali bin Osman el-Mutayyib, İsmâil el-Cebertî’yi çok severdi. Bütün işlerini ona danışır, sıkıntılarını arz ederdi. Bir defasında oğlu Fakîh Muhammed çok hastalandı. Yine gelip, oğlunun bu hâlini arz edip duâ istedi. O zaman İsmâil el-Cebertî; “Oğlunuz inşâallah iyi olacak, fakat bir başkası hastalanacak” buyurdu. Kısa bir zaman sonra oğlu hastalıktan kurtuldu. Fakat Ali bin Osman el-Mutayyib hastalandı. İsmâil el-Cebertî’nin sözünün, vefâtına işâret olduğunu anlayıp, vasiyetini yazdı. Kefenini hazırladı, kabrini kazdırdı. Çok geçmeden de vefât etti.
Tüm İçerikler