ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebü’l-Fadl Ahmedî hazretleri, Mısır’da yaşamış olan evliyâdandır. 1535 (H.942) senesi Kahire’de vefât etti. Evliyânın büyüklerinden, Aliyyül Havas hazretlerinin sohbetlerinde mânevî hallere ve evliyâlık makamlarına kavuştu. Sözleri, halleri, kerâmetleri her tarafa yayıldı. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî hazretleri kendisini çok sever, sohbetlerinde bulunur, hürmet ve hizmet ederdi... “ALLAHA KUL OLUNUZ!..”
Ebü’l-Fadl Ahmedî hazretlerinin hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:
“Allahü teâlânın kulları olunuz. Nefsinizin, altınlarınızın, paralarınızın kulu olmaktan sakının. Sizler nefisleriniz için değil, ancak Allahü teâlâ için yaratıldınız. O halde O’ndan kaçmayın...” 
“İlim sâhipleri ile konuşurken dilinize sâhib olunuz. Evliyâ ile konuşurken de kalbinizi koruyunuz. Zîrâ bunlar Allahü teâlâya yakın olmakla şereflenmişlerdir. Bunların huzûruna ancak edeple gidiniz. Çünkü onların kalpleri, Allahü teâlânın zikriyle meşguldür. Nefisleri ibâdeti istemekte, akılları da bildiğiniz akıl gibi değildir. Bunun için edebinize dikkat ediniz. En ufak bir saygısızlığınızda kırılabilirler. Allahü teâlâ da onların istediğini sizde yerine getirir” buyurdu. 
Bir gün de kendisine “Allahü teâlâya nasıl duâ edelim?” diye soruldu. O zaman; “Allahü teâlâdan dâimâ af ve âfiyet isteyiniz” diye cevap verdi.
“Gücünüz yettiği kadar, yiyip içtiklerinizin helal ve temiz olmasına dikkat ediniz. Çünkü bu, din binâsının ayakta kalmasını sağlayan bir temeldir. Bütün amellerinizin kabûlü buna bağlıdır. Allahü teâlânın sevgili kulları kendilerine gelen lokmaların nereden geldiğini iyi bilirler.”

CENNET VE CEHENNEM EHLİ...
Ebü’l-Fadl Ahmedî hazretleri, vefat etmesine yakın günlerde Cennet’ten anlattı: 
“Cennet bâzı kimselere iştiyâk duyar, arzu eder. Tıpkı onların Cennet’i arzu ettikleri gibi. Bunlar îmân sâhibi sâlih kimselerdir. Bir kısım insanlar daha vardır ki Cennet onları arzu etmez ama onlar Cennet’i isterler. Bunlar ise âsî günahkâr müminlerdir. Bir başka grup insan daha vardır ki, Cennet bunları arzu eder. Ama bunların arzuları Cennet değildir. İşte bunlar hâl sâhibi velîlerdir. Bunların dışında birtakım insanlar vardır ki, Cennet bunları kesinlikle istemez, onlar da Cennet’i istemezler. Bunlar da kıyâmet gününü ve sonrasını inkâr eden küfür ehlidir. Cennet ehli Cennet’te bir şey isteyip, temennî ettiğinde o nîmet hemen verilir...”
Tüm İçerikler