ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Büyük mutasavvıf İbn-i Atâ, zamânın büyük âlimlerinden ilim öğrenmiş ve hadîs-i şerîf dinlemiştir. Vaktini, ilim öğrenmek ve öğretmekle, ibâdet ve Kur’ân-ı kerîm okumakla geçiren İbn-i Atâ, 923 (H.311) veya 931 (H.319) yılında vefât etti.
İbn-i Atâ, Yûsuf bin Mûsâ el-Kattân, Fadl bin Ziyâd, Cüneyd-i Bağdâdî, İbrâhim Mâristânî ve daha birçok âlimden ilim öğrenmiş, hadîs-i şerîf dinlemiştir. Kendisinden ise, Muhammed bin Ali bin Atabiş en-Nâkid, İbn-i Hafîf ve daha birçok âlim ilim öğrenmiş, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir.
“Tasavvuf, güzel ahlâktır”
İbn-i Atâ için, Ebû Saîd Harrâz şöyle buyurmuştur: “Tasavvuf, güzel ahlâktır. Ben bunun ehli olarak, Cüneyd-i Bağdâdî ve İbn-i Atâ’dan başkasını görmedim...” 
Ebü’l-Hüseyin Muhammed bin Îsâ bin Hâkan da “O, gece ve gündüz iki saat uyurdu” buyurmuştur. 
Abdullah bin Muhammed es-Seczî ise onu; “Ben evliyâ arasında ondan daha idrâk ve anlayış sâhibi birini görmedim” diye methetmiştir...
İbn-i Atâ’nın, çok güzel on erkek evlâdı vardı. Bir gün onlarla berâber sefere çıkmıştı.Yolda eşkıyâlar çevirdi. Eşkıyâların reisi, İbn-i Atâ’nın gözü önünde çocuklarını sırayla öldürdü. Çocuklarının her birinin öldürülüşünde gülümsüyordu. Sıra sonuncu çocuğa geldiğinde, çocuk babasına dönerek: “Sen ne kadar şefkatsiz bir babasın. Dokuz yavrunu öldürdükleri hâlde, hiç sesini çıkarmıyorsun ve gülüyorsun” dedi. 
İbn-i Atâ oğluna dönerek: “Babasının ciğerpâresi! Bunu yapan zâta bir şey söylenmez ki! Aslında O, biliyor ve görüyor. Dilerse hepsini korumaya da kâdirdir” dedi. 
Bunun üzerine eşkıyâ reisinde bir hâl hâsıl oldu ve İbn-i Atâ’ya: “Şâyet bu sözlerini önceden söyleseydin, çocuklardan hiçbirini öldürmezdik” dedi ve oğlunu serbest bıraktı. 
İbn-i Atâ bunun üzerine: “Takdir böyle imiş, söyleseydim bile bir şey değişmezdi” dedi. 


> “Sen evliyâ ile uğraşma!”
İbn-i Atâ’nın vefâtı şöyle anlatılır: 
Hallâc-ı Mansûr’u öldüren vezir, İbn-i Atâ’ya “Hallâc-ı Mansûr hakkında ne dersin?” diye sordu. İbn-i Atâ bu soru üzerine; “Sen kendi işlerine bak, evliyâ ile uğraşma” dedi. 
Vezir, Hallâc-ı Mansûr hakkında kötü sözler söylemeye başlayınca, İbn-i Atâ ona, “Sâkin ol! Doğru konuş!” dedi. Buna sinirlenen vezir, İbn-i Atâ’nın dişlerinin sökülmesini ve bunların, başına çakılması için emir verdi. İbn-i Atâ, bu eziyetin tesiriyle vefât etti...
Tüm İçerikler