ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebu Bekr-i Verrak hazretlerinin küçük bir oğlu vardı. Bir gün babası onun elinden tutup hocaya götürdü. Hocaya: “Yavruma Kur’ân-ı kerîm okut ve onu yetiştir...” dedi.
Bu nur çocuk hoca önünde diz çöktü ve derse koyuldu. Kısa zamanda Kur’ân-ı kerîmi öğrendi... Yüzü kireç gibi kesildi!.. 
Bu mübarek çocuk, yine bir gün hocanın önünde Kur’ân-ı kerîm okuyordu. Birden bir âyet-i kerîmeyle karşılaştı. Âyet-i kerêmeyi tek tek heceledi. Ne var ki yüreğine müthiş bir kurşun saplanıvermişti. Rabbimiz buyuruyor ki:
“O halde, küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız?” 
Bu âyet-i kerîmeyi okur okumaz harika çocuğun yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi ve kendisini bir titreme aldı. Artık okumaya devam edemiyordu. Derhal evin yolunu tuttu ve kapıyı çaldı. Babası içeriden seslendi:
-Kim o? 
-Benim ey babacığım çabuk aç!

Yavrucak, titreyip duruyordu!
Ebu Bekr-i Verrak hazretleri kapıya koşup açtı. Açtı ama gördüğü manzaradan çok korktu. Çocuğunun yüzünde tek damla kan kalmamıştı ve küçük yavru titreyip duruyordu. Hemen kollarını açıp:
-Ey benim için cennet mumu olan yavrum, dedi. Sana ne oldu? Niçin benzini sararmış görüyorum?
-Ey babacığım! Bugün Kur’ân-ı kerîmden bir âyet-i kerîme okudum. Manasını düşününce yüreğim eriyor sandım ve bu hale geldim.
-Ey gözümün nuru oğlum! O hangi ayettir?
-Şu ayettir: “O halde, küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün (kıyametin) azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız?” 

Kısa zamanda vefât etti!..
Âyeti celileyi tekrar etmek çocuğun canına yeni bir ateş düşürdü ve o masum yavru ayakta duracak takati kendinde bulamayıp yatağa düştü. Bu âyetin heybetinden hasta oldu ve kısa zamanda da vefât etti. O harika çocuğu babası götürüp kabre koydu. Kabre konan sanki çocuk değildi, incilerden meydana gelmiş bir taştı.
Tüm İçerikler