ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Bekr-i Dükkî hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. 961 (H.351) senesinde, 100 yaşını geçmiş olarak Şam’da vefât etti. Evliyânın meşhurlarından Cüneyd-i Bağdâdî’yi görmüştür. Ebû Ali Rodbârî’nin akrânıdır. Ebû Abdullah bin Cellâ’nın sohbetlerine devâm edip, kendisinden ilim ve feyz aldı... “KİMİNLE DOST OLALIM?..”
Bu mübarek zata, fakirlik ve tasavvuf hakkında soruldu. Cevâbında; “Fakirlik, tasavvuf hâllerinden bir hâldir” buyurdu. “Tasavvuf yolunda bulunanın alâmeti nedir?” diye sordular. “Her durumda ve her işte, en faydalı şey ile meşgûl olmak ve kötülüklerden uzak durmaktır” buyurdu.
Kendisinden sordular; “Kiminle dost olalım?” Cevâbında; “Senin her hâlini bilen, kendisinden emîn olduğun, kendisinden bir şeyi saklamak lüzûmunu duymadığın, aranızda hiçbir şeyin saklı bulunmadığı kimse ile dost ol” buyurdu. Yine buyurdu ki: “Allahü teâlâya yakın olmanın alâmeti, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran her şeyden uzak olmaktır.”
“Nice sevinçler vardır ki, sonları keder, nice hüzünler vardır ki, sonları kurtuluştur.”
“İhlâs odur ki; insanın zâhiri, bâtını, durması, hareket etmesi, nefes alıp vermesi, yâni her hâli Allahü teâlâ için olmalıdır. Nefsin, hevânın payı bulunmamalı, hiçbir hareket, bir mahlûk için olmamalıdır.”
“Bir kalpte Allahü teâlâya kavuşmak arzusu doğar, bu aşkla yanarsa, beşeriyet kötülükleri o kalbden ayrılır.”
“Mîde, yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Oraya helâl lokma koyarsan, âzâlardan sâlih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, âzâlar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer, haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü teâlâ arasında bir perde olur da, bu yolda yürümen mümkün olmaz.”

“MÜMİN BİLEREK HATA YAPMAZ”
“Allahü teâlâyı tanıyan kimse O’ndan ümîdini kesmez ve hep O’na ilticâ edip, sığınır. O’nu unutan kimse de, mahlûklara ilticâ eder. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse, hiçbir amelini beğenmez, güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mümin bilerek hata yapmaz. Gaflet ile bir hatâ yaparsa, hemen hatâsını düşünüp üzülür ve derhal tövbe istigfâr eder.”
Ebû Bekr-i Dükkî hazretleri, vefatına yakın günlerde buyurdu ki: 
“Mârifet ehli, Allahü teâlâyı tanımakla hayattadırlar ve hakîkî hayat da, onların yaşadıkları hayattır. Allahü teâlâyı tanımayanlar diri sayılmazlar. Onlar ölü gibidir.”
Tüm İçerikler