ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Pîr Muhammed Gencevî hazretleri, Karabağ’ın Gence şehrinden olup, evliyânın büyüklerinden Şems-i Tebrîzî’nin torunlarındandır. On altıncı asırda yaşamıştır. Tasavvufta zamânının meşhûr velîlerinden Abdülgaffâr hazretlerinin ders ve sohbetlerinde yetişip kemâle erdi. Pek çok kerameti görülmüştür...
Bir gün, anadan doğma âmâ bir kimse, Pîr Muhammed hazretlerine gelip yalvararak; “Dünyâyı aslâ görmemişim! Bana bir duâ etseniz de gözlerim açılsa, dünyâyı seyretsem” dedi. “Benim ölümüm yakındır...”
Bu mübarek zat da, âmânın bu yalvarışı üzerine; “İnşâallahü teâlâ ölümün yaklaştığı sıralarda gözlerin açılır” diye dua etti. Daha sonra Pîr Muhammed hazretleri vefât etti. Duâ alan âmâ kimse, o haliyle epey bir müddet daha yaşadı. Bir gün âniden gözleri açılıverdi. Dostları onun gözlerinin açılmasına çok sevindiler. Bunun üzerine gözleri açılan kimse; “Gözlerim açıldı ama ölümüm de yaklaştı! Zîrâ Pîr Muhammed hazretleri hayatta iken gözlerimin açılması için ondan duâ istedim. Bana duâ edip vefâtım yaklaştığı sırada gözlerimin açılacağını söylemişti. Elhamdülillah o mübârek zâtın duâsı kabûl olunup gözlerim açıldı. Allahü teâlâ bilir, ölümüm de yakındır” dedi ve birkaç gün sonra da vefât etti...

Kara Kethudâ adlı bir kimse...
Kara Kethudâ adında bir kimse vardı. Pîr Muhammed Gencevî hazretlerini sevenlerden idi. Bu zat da bir gün Pîr Muhammed Gencevî hazretlerine; 
-Efendim bir kimse ne zaman öleceğini bilip, helalleşse ve gücü yettiği kadar ölüme hazırlansa iyi olmaz mı? diye arz etti. Bu suâl üzerine; “İyidir” buyurunca; 
-Benim ne zaman vefât edeceğimi lutfedip bildirir misiniz, dedi. 
Bunun üzerine; 
-Molla Âdil Paşa ile Molla Pürkadem’den hangisi önce vefât ederse sen ölüm hazırlığını yap! Senin ölümün bu iki ilim ehlinin ölümleri arasındadır, buyurdu. 

Herkesle tek tek helalleşti!..
Bu kimse Pîr Muhammed hazretlerinin vefâtından sonra yirmi beş sene daha yaşadı. Nihâyet işâret edilen âlimlerden Molla Âdil Paşa vefât etti. Halk toplanıp cenâze namazını kıldılar. Kara Kethudâ cemâat dağılmadan hepsiyle tek tek helalleşti ve ağladı. Neden ağladığını sorduklarında; 
-Şeyh Pîr Muhammed Gencevî hazretleri bana buyurmuştu ki; “Senin ölümün, Molla Âdil Paşa ile Molla Pürkadem’in vefâtlarının arasında olur! Âdil Paşa vefât etti. Benim ölümüm de yaklaşmış olmalı” dedi ve bu sözlerden birkaç gün sonra da vefât etti...
Tüm İçerikler