ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Dırâr bin Mürre hazretleri, Tebe-i tâbiînin büyüklerinden hadîs âlimidir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 749 (H.132) senesinde vefât etti. Zamânının âlimlerinden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf nakletti... “BEŞ GÜNAH VARDIR Kİ!..”
Dırâr bin Mürre’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler, İmâm-ı Buhârî’nin Edeb-ül-Müfred adlı eserinde, Sahîh-i Müslim’de, Sünen-i Tirmizî’de, Sünen-i Nesâî’de yer almıştır. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
“Siz ne haldeyseniz, başınıza o halde insanlar getirilir.”
“Kişi dostunun yolundadır. O halde sizden her biriniz dost edineceği kimseye iyi dikkat etsin.”
“Beş günah vardır ki, kefâreti yoktur. Bunlar; Allah’a şerik koşmak, bi-gayri hakkın adam öldürmek, mümine bühtan ve iftira etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.”
“Farz ibadetlerinden sonra Allah yanında amellerin en sevgilisi (rızâsına muvâfık olanı), Müslümanın kalbine sevinç koymaktır.”
“Mazlumun bedduâsından sakın. Çünkü, onun duâsıyla Allah arasında (kabûlünde mani) bir perde yoktur.”
“Allah katında en sevgiliniz, ahlâkı güzel olan, halk ile geçinenler ve kendisiyle geçinilen, yumuşak huylu olanlardır. Ve Allâh yanında buğz edilenleriniz de, insanla arasında biribirine lâf götürüp getirmekle uğraşan, onların kusurlarını arayarak din kardeşlerinin aralarına tefrika sokanlardır.”
“Allah bir kuluna hayır murâd ederse onun gönlüne zenginlik ve kalbine takvâ verir. Bir kuluna da şer dilediği vakit fakirliği iki gözünün önüne getirir.”
“Herhangi bir kimse, bir şahsı içlerinde bu şahıstan daha ehil kimse bulunduğunu bildiği halde on kişi üzerinde âmir tayin ederse, Allah ve Resûlullah’a ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.”
“Gizli ve âşikâr her işinde, Allah’tan korkmayı tavsiye ederim.”
“Allahu teâlâ zâlimi imhâl eder (bir müddet cezasını tehir eder), ta ki gazabına uğrayınca onu kimse kurtaramaz.”
“Sizin hayırlı olanınız, ehline hayırlı olandır. Ben de sizin ehline hayırlı olanınızım. Kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler, onlara leîm (alçak, kötü) olanlar ihanet eder.”

MAKSADINA KAVUŞAN ŞEYTAN!..
Dırâr bin Mürre vefatına yakın günlerde buyururdu ki:
“Şeytan şöyle demiştir: Âdemoğluna üç şeyi yaptırdığımda maksadıma, murâdıma kavuşmuş olurum, istediğimi yaptırırım. Birincisi, günahlarını unuttuğu zaman, ikincisi amelini çok gördüğü zaman, üçüncüsü kendi görünüşünü beğendiği zaman.”
Tüm İçerikler