ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Cemâleddîn Geylânî hazretleri, İran’da yaşamış olan büyük velîlerdendir. On ikinci asrın sonlarında İran’ın Kazvin şehrinde vefât etti. Fazîletler ve kerâmetler sâhibi, son derece âlim, yüksek bir zât idi. Necmeddîn-i Kübrâ hazretlerinin sohbetinde ve hizmetinde bulundu... “EVLİYÂM ÖRTÜM ALTINDADIR!”
Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:
Hakîkî îmâna kavuşan kimseler, Allahü teâlânın himâyesinde olurlar. Hakîkate vâsıl olmuşlardır. Bunlar hakkında hadîs-i kudsîde buyruldu ki:
“Evliyâm, kubbem (örtüm) altındadır. Onları benden başkası tanımaz. Bunların hâlleri, halkın anlayışlarına sığmaz. Halkın bunlar hakkında bildikleri, benzetme ve temsilden öteye geçmez. Bunlar öyle bir kâfiledir ki, Allahü teâlâya verdikleri ahde vefâ gösterirler.” 
Hadîs-i şerîfte buyruldu ki; “Allahü teâlânın öyle kulları vardır ki, kalbleri güneşten daha parlak, fiilleri (amelleri) peygamberlerin amelleri gibidir (yâni kerâmetleri vardır). Onlar, Allah katında şehîdler mertebesindedirler.” 
Başka bir hadîs-i şerîfte ise; 
“İnsanlar üç kısımdır. Birinci kısım, hayvanlara benzer. İkinci kısım, meleklere benzer. Üçüncü kısım, Peygamberlere benzer.” buyruldu. Birinci kısımda olanların maksadı, hayvanlar gibi yiyip içmektir. Bunlar hakkında A’râf sûresinin 179. âyet-i kerîmesinde meâlen buyruldu ki: (Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki daha da aşağıdırlar.) İkinci kısımdakilerin maksadı, melekler gibi tesbîh, namaz, oruç gibi ibâdetlerdir. Üçüncü kısım insanların hizmeti, maksadı, aşk-ı ilâhî rızâ-yı Bârî, muhabbetullah ve Allahü teâlâya teslim olmaktır.”

“YOLUNUZUN ESASI NEDİR?”
“Her beldeye tabîb-i hâzık olan bir âlim lâzımdır. Bu âlim sebebiyle insanlar tedâvî olup, dertlerine derman bulur. Bu âlimi terk edenler, ilacı terk etmişler demektir. Böyle kimselere lâyık olan, hastalık içinde bulunmaktır. Enfâl sûresi 12. âyet-i kerîmesinde meâlen buyruldu ki: (Eğer Allahü teâlâ, ezelî ilminde onlarda hayır ve saâdet takdîr etmiş olsaydı, onlara hakkı işittirirdi.) Yâni Allahü teâlâ onları hayırlı eyleseydi onlara hayrı işittirirdi.”
Cemâleddîn Geylânî hazretleri vefatından kısa bir zaman önce bir kimse “Sizin yolunuzun esâsı ne üzere kurulmuştur?” deyince; “Zâhirde halk ile, bâtında Hak ile olmak üzere kurulmuştur” buyurdu.
Tüm İçerikler