ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muhammed bin Ka’b el-Kurazî, Tabiîn devrinin meşhûrlarından ve büyüklerindendir. Hicretin 40’ıncı (m. 660) senesinde Hazreti Ali’nin hilâfetinin sonlarında doğdu. Sonra Kûfe’ye yerleşti. Tekrar Medine’ye geldi. 90 (m. 708) senesinde Medine-i münevvere’de vefât etmiştir... Bizzat Abdullah İbn-i Abbâs’tan ve Abdullah İbn-i Ömer’den tefsîr dersi almıştır... “BİZİ, İKİ DEFA ÖLDÜRDÜN!”
Muhammed bin Ka’b buyuruyor ki: 
“Cehennemliklerin beş duâsı vardır. Allahü teâlâ dördüne icâbet eder. Beşincisinde, artık konuşamazlar... 
Birincide, Mü’min sûresi 11’inci âyetinde bildirilen: “Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün. İki defa da dirilttin, işte günahlarımızı itiraf ettik. Fakat şöyle bir çıkmaya yol var mı?” diye yalvardıklarında, Allahü teâlâ cevap olarak 12’nci âyet-i kerîmede, “Bunun sebebi şudur: Yalnız Allah’a duâ edildiği vakit, siz küfrettiniz. Eğer O’na bir eş ortak katılırsa, tasdik ediyordunuz. Artık hüküm, O çok yüce, büyük olan Allah’ındır” buyurur.
İkinci defa, Secde sûresi 12’nci âyetinde bildirilen: “Ey Rabbimiz, gördük, işittik. Şimdi bizi dünyâya geri çevir de, güzel amelde bulunalım!” deyince, kendilerine cevap olarak, İbrâhim sûresi 44’üncü âyetinde “Halbuki daha evvel siz dünyâda kendinize, hiçbir zeval yoktur diye yemin etmediniz miydi?” buyurur.
Üçüncü defa; Fâtır sûresi 37’nci âyetinde bildirilen: “Ey Rabbimiz, bizi çıkar! Yaptıklarımızdan bambaşka bir amel yapacağız” deyince, Allahü teâlâ cevap olarak, “Size iyice düşünecek kimsenin düşünebileceği, öğüt kabul edebileceği kadar ömür vermedik mi? Size âzâp ile korkutan bir Peygamber de gelmişti. Şimdi, tadın o azabı! Artık zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur” buyurur.

“BİZ, ZALİMLERDENİZ!..”
Dördüncü defa, Mü’minûn sûresi 106-107’nci âyetlerinde bildirilen: “Ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bize galebe çalmıştı. Biz, doğru yoldan sapanlar güruhu idik. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer yine küfre dönersek, artık hiç şüphesiz ki, biz zâlimlerdeniz” diye yalvarınca, Allahü teâlâ da verdiği cevapta, Mü’minûn sûresi 108’inci âyetinde “Yıkılıp gidin içerisine! Bana söylemeyin” buyurur. Artık bundan sonra, konuşamayacaklar ki, bu en şiddetli azaptır!..
Muhammed bin Ka’b hazretleri vefatına yakın günlerde buyurdu ki: “Uyuyacağın zaman sağ tarafa ve kıbleye dönmüş olarak, yatılır. Çünkü, uyku bir çeşit ölümdür.”
Tüm İçerikler