ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hz. Ca’fer; Resulullah efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu, Hz. Ali’nin de ağabeyidir... Habeşistan’a hicret edenlerden idi. Oradan döndükten iki yıl sonra Mûte Seferi kararlaştırıldı. İslâm ordusu kısa zamanda hazırlandı. Resûlullah efendimiz, mübârek sancağı Hz. Zeyd bin Hârise’ye teslim etti ve buyurdu ki:
-Zeyd bin Hârise’yi, cihâda çıkacak olan şu insanların başına kumandan tâyin ettim. O şehîd olursa yerine Ca’fer bin Ebû Tâlib geçsin, o da şehîd olursa yerine Abdullah bin Revâha geçsin. O da şehîd olursa, Müslümanlar, aralarında uygun birini seçip onu kendilerine kumandan yapsınlar! Savaş düzeni aldılar!
Peygamber efendimiz tarafından uğurlanıp yola çıkan mücâhidler yollarına devam ettiler. Şam topraklarından Maan denilen yere varınca biraz dinlendiler. Mücâhidler ilerlerken Meşârif diye anılan köyde düşman askerlerinin yaklaşmakta olduğunu görünce, hemen Mûte’ye çekilip, savaş düzenine girdiler...
İki taraf arasında çok şiddetli bir savaş başladı. Müslümanların başında bulunan Hz. Zeyd bin Hârise’nin elinde Peygamber efendimizin sancağı bulunuyordu. Rum askerlerinin mızrak darbeleriyle, mübârek vücudu parçalanıp, kanlar fışkırıncaya kadar, kahramanca saldırıp dövüşmekten geri durmadı ve şehîd oldu.
Bundan sonra Hz. Ca’fer hemen sancağı kaptı. Ancak, bir düşman askeri Hz. Ca’fer’in koluna bir kılıç darbesi vurdu. Sağ eli kesilen Ca’fer, sancağı diğer eline aldı. Biraz sonra o eli de kesilince, sancağı bırakmamak için, kollarıyla göğsüne kaldırdı. Nihayet mızrak ve kılıç darbeleriyle şehîd oldu... Sonra sancağı Abdullah bin Revâha, o da şehîd olunca Hâlid bin Velid almıştır. Rumlarla yapılan bu savaşta kumandanların şehîd olduklarını, Cebrâil aleyhisselâm, Peygamber efendimize bildirmiş. Hz. Peygamberimiz de mescidde Müslümanlara haber vermişti. Peygamber efendimiz çok üzülmüşlerdi.

İki kanatlı bahtiyar...
Resulullah efendimizin üzüntüsü devam ederken, Cebrâil aleyhisselâmın; Hz. Ca’fer’in kesilen iki eli yerine Allahü teâlâ tarafından yâkuttan iki kanat ihsân edildiğini, o kanatlarla Cennette uçmakta olduğunu haber vermesi üzerine Peygamber efendimiz, Hz. Ca’fer’in ailesine; 
- Ey iki kanatlı mesûd kimsenin çocukları, diyerek bu durumu müjdelemişti. Bunun için, Hz. Ca’fer, Tayyâr=Uçan ismiyle tanınmıştır...
Tüm İçerikler