ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Cabir bin Abdullah hazretleri, Ensâr-ı kirâmın büyüklerindendir. İkinci Akabe anlaşmasında babası ile idi “radıyallahü teâlâ anhümâ”. Bedir ve Uhud’da küçük idi. Diğer onsekiz gazâda bulundu. Ömrü sonunda gözlerine perde geldi. Yezîd’in kumandasındaki ordu ile İstanbul muhâsarasında bulundu. 77 yılında 95 yaşında vefât etti. Medîne’de medfûn olduğu (Mevdu’âtül-ulûm) 648’inci sahîfede yazılıdır. (Koca Mustafâ Pâşa’nın yaptırdığı câmi ve türbe, başka Câbir için olsa gerektir.) Medine’deki son sahabi!
Hz. Câbir Medine’de ölen son sahabidir. Hadis, tefsir ve fıkıhta önemli bir yeri vardır. Mütteki veya facir, herkesin Cehennem’den geçeceğini, fakat ateşin müttekileri yakmayacağını, Allah’ın onları ateşten kurtaracağını bildirerek, Meryem suresinin on yedinci ayetini tefsir etmiştir. Yine şu hadîs-i şerifleri de o bildirmiştir: 
(İnsanlar Allah’ın dinine fevc fevc girdiler, ondan fevc fevc çıkacaklar.) 
(Benden evvel hiçbir kimseye verilmedik beş şey bana verilmiştir: Bir aylık yola kadar (düşmanlarımın kalbine) korku salmak ile zafere erdim. Yeryüzü bana mescid kılındı. Onun için ümmetimden namaz vakti gelip çatmış her kim olursa olsun namazını kılıversin. Ganimet bana helâl edildi. Halbuki benden evvel kimseye helâl edilmemiştir. Bana şefaat verildi. Bir de her peygamber özellikle kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlara gönderildim.)

Vefatı yaklaştığında...
Cabir bin Abdullah’ın cenaze namazını, Medine Valisi olan Eban bin Osman kıldırdı. Vefatından önce şu hadis-i şerifi nakletti:
(Allahü teâlâ benim ümmetime ramazân-ı şerifte beş şey ihsan eyledi ki, bunları hiçbir peygambere vermemiştir. Bunlar:
1. Ramazanın ilk gecesi Allahü teâlâ müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuluna hiç azab etmez.
2. İftar zamanında oruçlunun ağız kokusu, Allahü teâlâya her kokudan daha güzel gelir.
3. Melekler ramazanın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların af olması için dua ederler.
4. Ramazan-ı şerifte Allahü teâlâ oruç tutanlara, ahirette vermek için cennette yer tayin eder.
5. Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan müminlerin hepsini affeder.)
Daha sonra Kelime-i şehadeti söyleyerek ruhunu teslim etti...
Tüm İçerikler