ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Abdullah Kureşî hazretleri Hazreti Hasan’ın soyundan olup “Şerîf”tir. Bu mübarek cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Namaz vakitlerinde hastalığı tamamen yok olur, namazdan sonra tekrar bedeninde görülürdü... “BENİ O ZATLA EVLENDİRİR MİSİN?”
Kureşî hazretlerinin sevdiklerinden bir kimse vardı. Kızı bir gün dedi ki: “Babacığım, beni Abdullah Kureşî ile evlendirir misin?” Adamcağız şaşırdı. Çünkü, hangi kız cüzzamlı biriyle evlenmeye razı olabilirdi! Hemen Abdullah Kureşî’nin yanına gitti ve durumu arz etti. O da kabul etti. Kadı hemen nikâhlarını kıydı... 
Kızı, Abdullah Kureşî’nin yanına girmesi için hazırladılar. Herkes evden ayrıldı. Evde yalnız kaldıklarında, Abdullah Kureşî önce banyoya girdi. Çıktığı zaman, uzun boylu ve yakışıklı bir suret almıştı. Üzerinde güzel bir elbise vardı. Kız onu tanımayarak hemen örtündü. Abdullah Kureşî “Örtünme, ben senin zevcin Abdullah’ım” deyince kız, “Sen o değilsin” dedi. Bunun üzerine Abdullah Kureşî “Yemîn ederim ki, ben Kureşî’yim” deyince, kız inandı ve “Peki bu ne hâldir?” diye sordu. Abdullah Kureşî, “Bundan sonra, seninle olduğum zaman böyle kalacağım. Ama başkaları ile beraber olunca, öbür şeklimle (yanî cüzzamlı) olacağım. Fakat bu durumu, ben ölünceye kadar kimseye söyleme” dedi. Bunun üzerine kızcağız “Kimseye söylemeyeceğime söz veriyorum, istersen benim yanımda dururken de cüzzamlı olarak kalabilirsin” dedi. Mübarek, onun kendisiyle ne maksatla evlendiğini anlayarak “Allahü teâlâ sana bolca hayırlar ihsân etsin” diye duâ etti. Hanımı bu durumu, Abdullah Kureşî hazretleri ölünceye kadar kimseye anlatmadı...

AFİYET VE HASTALIK ELBİSESİ!..
Abdullah Kureşî hazretlerinin, vefâtına yakın gözleri görmez oldu. Hanımının yanına girince cüzzam hastalığından kurtulduğu gibi, gözleri de açılıyordu. Bir gün gözleri açılmış, vücûdu cüzzam hastalığından kurtulmuş bir hâlde, gümüş gibi bembeyaz bir tenle dostlarının yanına girdi. Onlar Abdullah Kureşî’nin bu hâline çok şaşırdılar ve “Bu hâl ne?” diye sormaktan kendilerini alamadılar. Bunun üzerine Abdullah Kureşî, “Allahü teâlâ bana önce afiyet elbisesini giydirdi. Sonra beni imtihan etmek için hastalık elbisesini giydirdi. Şimdi de gördüğünüz gibi, yine afiyet elbisesini giymiş bulunuyorum” diye izah etti. Bunları söyledikten kısa bir zaman sonra vefat etti.
Tüm İçerikler