ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Esved bin Yezîd Nehaî hazretleri, Tabiîn devrinin büyük fıkıh âlimlerindendir. Hadîs ilminde hâfızlık (yüz bin hadîs-i şerîfi senedleriyle birlikte ezberlemiş olma) derecesinde olup, zamanında, Kûfe’nin âlimi idi. 75 (m. 694) senesinde vefât etti... SEKSEN DEFA HAC YAPTI...
Esved bin Yezîd Nehaî, Ramazan-ı şerîfte her iki gecede bir Kur’ân-ı kerîmi hatmederdi. Ramazan-ı şerîfin dışında, Kur’ân-ı kerîmi her altı gecede bir hatmederdi. Seksen defa hac yaptı...
Bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 
“Mallarınızı zekât vermek suretiyle koruyunuz. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belâdan korunmak için, duâ ediniz.”
“Eğer ilim sahipleri, ilmi korusalar, onu ehline verselerdi, zamanlarında insanların efendisi ve üstünü olurlardı. Fakat onlar, ilmi dünyâlıklarından istifâde etmek için, dünyâya sarılanlara bağışlıyorlar.”
“Hazret-i Âişe’ye, “Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) evinde ne yapardı?” diye soruldu. Buyurdu ki: ‘Ev işiyle uğraşırdı. Ehl-i iyaline (ailesine) hizmet ederdi; namaz vakti gelince camiye çıkardı.”
“Âlim olan kişi, fitneyi gelirken anlar. Cahiller de dönüp giden fitneyi anlar.”
Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki: 

“ÖYLE ÂLİMLER GELECEK Kİ!..”
“Âhir zamanda öyle âlimler gelecek ki, herkesi zühde (şüphelilere düşmek korkusuyla mubahların çoğunu terk etmek) davet edecekler. Fakat kendileri zühdden uzak olacaklar, insanları korkutacaklar, fakat, kendilerinde korkudan hiçbir iz bulunmayacak. İnsanların makam mevkii sahiplerinden uzak kalmalarını isteyecekler, fakat kendileri onlardan ayrılmayacaklar, sözleri ile dünyâyı kötüleyecekler, fakat zenginlere yaklaşacaklar, yoksul ve fakirlerden uzak kalacaklar. Kadınların erkeklere karşı gelmesi gibi, bildiklerine aykırı hareket edecekler, yakınlarını başkalarının yanında görseler, darılacaklardır. Böyle âlimler, kötü ve Allahü teâlânın sevmediği âlimlerdir.”
“Kuşlar ve yerde bulunan haşereler, Cum’a günü buluşurlar, birbirlerine selâm vererek bugün iyi gündür derler.”
“Hanımının eziyet ve sıkıntı vermesine sabreden kimseye, Allahü teâlâ, Eyyûb aleyhisselama verilen sevabdan verir.”
Esved bin Yezîd Nehaî hazretleri, vefat etmesine yakın günlerde buyurdu ki:
“İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmayan, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz.”
Tüm İçerikler