ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Abdullah Nibacî, evliyanın büyüklerindendir. Irak’ta Basra yakınlarındaki Nibac kasabasında dünyaya geldi. 
Bu mübarek zat, gündüzleri hep oruçlu olur, gecelerini ibadetle geçirirdi. Şam, Mekke ve Medine’ye seyahatlerde bulundu. Daha sonra Basra’ya döndü. Ahmed bin Ebü’l-Havari gibi birçok meşhur veliyi yetiştirmişti. Kerametleri çok görülmüş ve Basra’da meşhur olmuştu. “Niyetini düzelttiğin an!”
Bu zatın hikmetli sözleri pek çoktur. Buyurdu ki:
“Musa aleyhisselam; ‘Ya Rabbi! Ben seni nasıl bulurum?’ diye sual etti. Cevabında; ‘Niyetini düzelttiğin an beni bulursun’ buyuruldu.”
“Allahü teâlâdan gelen şeyleri, nîmetleri ve kendisinden Allahü teâlânın neyi istediğini bilmeyen kimse, kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse, iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse, o kimsenin başına çeşitli belâlar gelir.” 
“Allahü teâlâyı unutmak, O’ndan gâfil olmak, Cehennem’e girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü teâlâdan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebeb olur. Şeytan; ‘kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucub ile yâni kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm’ der.” 
“Fudayl bin İyâd hazretlerine; ‘nsan Allahü teâlânın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır?’ diye sorulunca; ‘Allahü teâlânın vermesi ile vermemesi o insan yanında müsâvî olduğu zaman’ (Her hâlükârda râzı olduğu zaman) diye cevap vermiştir.”

“Ey beni uğurlamaya gelenler!” 
Ebû Abdullah Nibacî hazretleri, hicri üçüncü asrın ilk yarısında vefat etti. Son anlarında buyurdu ki:
“Ey beni ahiret yolculuğuna uğurlamaya gelenler! Biliniz ki, haşr ve ahiret hesabına inanıp da ecr ve sevap işlemekten yüz çevirenler insafsızlık etmiş olurlar. Hak âşıkları ve O’na itaatte kusur etmeyenler müstesna. Cennet bahçelerinde, rü’yetullah nurları altındadırlar.”
Tüm İçerikler