ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, Mısır’da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. Hazret-i Osman’ın soyundan geldiği söylenir. Bu sebeple kendisine “Osmânî” nisbesi verilmiştir. Doğum tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Kahire’de yaşamış ve orada vefat etmiştir.
Bu mübarek zat, haramlardan son derece sakınırdı. Bu sebeple Kahire’deki el-Hakim Camii’nde itikaf ederdi. Abdullah bin Muhammed el-Osmânî, hikmetli sözleriyle ve nasihatleriyle meşhurdur. İşte size o güzel sözlerden bir demet:
“Üç şey zulümdür”
“Şu üç şey zulümdür: Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip, emirlerini yerine getirmemek. Kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak. Zâlimlere yardım etmek.”
“Münâfığın alâmeti üçtür: Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman, çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever.”
“Hasetçinin yâni başkalarını çekememenin alâmeti de üçtür. Haset ettiği kimse, yanında yoksa, gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dalkavukluk yapar. Onun başına bir belâ geldiği zaman sevinir.”

Tembelin alâmeti!..
“Tembelin alâmeti üçtür: Gevşektir... İhmâlkârdır... Vakitlerini zâyi eder. Hattâ günaha bile girer.”
“Bir kitapta okudum: İstişâre etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder.”
“İnsanların en zâhidi yâni şüpheli olmak korkusuyla mubahların çoğunu terk eden kimse, temiz ve helâl kazanç peşinde koşandır. Bu kimse, dünyâ işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu, zühdüne engel değildir.”

Gözleri görmez oldu...
Abdullah bin Muhammed el-Osmânî’nin son zamanlar gözleri görmez oldu. 1375 (H.777) senesinde vefat etti. Vefat anında şu ayet-i kerimeleri okudu:
“Görenle görmeyen, salih ameller işleyen mü’minle kötülük eden bir olmaz. Fakat çoğu insan bunu bilmez.”
“O ezeli hayatla münferiddir. Ondan gayri ilah yoktur. Dinde ihlas ile Ona ibadet, dua ve hamd edin ki, O, Rabbül-Âlemindir.”
Tüm İçerikler