ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdurrahmân Rûmî hazretleri Bursa’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 1469 (H.874) senesinde dünyâya geldi. Meşhur matematik ve astronomi âlimi Kâdızâde’nin torunudur. 1547(H.954) senesinde Bursa’da vefât edip, Zeyniye Zâviyesinin bahçesinde defnedildi... 
“EDEB, KENDİNİ TANIMAKTIR”
Abdurrahmân Rûmî, küçük yaştan îtibâren ilim tahsîl etti. Zekâ ve firâseti sebebiyle talebeliği herkes tarafından örnek olarak bilindi. Bütün tarikat ilimlerinde ilerledi. Bursa’da Çermik Medresesinde müderrislik yaptı. Ancak bir müddet sonra Allahü teâlânın aşkı ve zevki ile kendinden geçme hâlleri görüldüğünden ders veremez hâle geldi ve evine çekilerek devamlı ibâdet ve zikirle meşgûl oldu... 
Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:
“Âlimler edeb hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edeb, insanın kendini tanımasıdır.”
“Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap.”
“Kişi için en güzel süs; sükût, doğruluk ve vakârdır.”
“Bir kimsenin çoluğu-çocuğu, olup, onların ihtiyâcı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açık olarak gördüğü evlâdının üzerlerini yorganları ile örtse, onun bu çeşit işleri gazâ ve cihaddân daha üstündür.”
“Nice küçük amel, niyetle büyür, nice büyük amel ise niyetle küçülür.”
“Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen, günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Ondan kaçan ise kıyâmet günü hesaptan kurtulur.”
“Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi, binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim.”
“Din kardeşimin bir ihtiyâcını görmem, bir sene nâfile ibâdet etmemden daha önemlidir.”

“İNSANLARIN EN ALÇAĞI KİMDİR”
“İnsanların en alçağı kimdir?” diye sorulunca; “Din kisvesi altında dünyâ menfaati sağlayandır” buyurdu.
“İlimde cimrilik yapan kişiye Allahü teâlâ üç belâ verir: Ya ölür, ilmi gider. Yâhud unutur veya kendine ilmi unutturacak kimse ile dostluk kurar, öylece ilmi gider.”
“Ben, peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu zannetmiyorum. Âlimlerden biri, bir ihtiyaçla karşılaşınca, onun ile meşgûl olur, okuyamaz. Onun ihtiyâcını giderip, okumasını sağlamak daha makbûldür.”
Abdurrahmân Rûmî hazretleri, vefatında önce talebelerine şu nasihatte bulundu:
“Bid’at ehli ile oturmayınız. Onlarla sohbet etmeyiniz. Zira sizi dalâlete düşürebilir veya bilmediğiniz kötülüklere bulaştırabilirler.”
Tüm İçerikler