ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Amr bin Mürre el Cüheni (radıyallahü anh), Eshâb-ı kiramdandır. Cüheyne kabilesindendi. Bu kabile, Kızıldeniz ile Vadi’l-Kura arasında yaşamakta idi. Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hazretleri ile beraber birçok gazalara katıldı. Onun vefatından sonra Şam’a yerleşti. Hazret-i Muaviye’nin (radıyallahü anh) halifeliği sırasında Şam’da vefat etti... 
“KİM BU ŞEKİLDE ÖLÜRSE!..”
Tirmizi başta olmak üzere birçok âlim Amr hazretlerinden hadîs-i şerîf rivayet etti. İşte bu hadîs-i şerîflerden bazıları:
Bir adam Resûl-i ekrem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Efendimize gelerek:
“Yâ Resulallah! Ben şehadet ettim Allah’tan başka ilah yok ve sen Allah’ın Resulüsün, beş vakit namazımı kıldım, ramazan orucunu tuttum ve (geceleri) ihya ettim, zekatı verdim” dedi. Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki:
“Kim bu şekilde ölürse nebiler, sıddîklar, şehidlerle beraberdir, ancak ana ve babasına kötülük etmezse!..”
Amr bin Mürre el Cüheni (radıyallahü anh) bir gün Resulullah Efendimizi namaz kılarken gördü. Amr bin Mürre rivayetinde diyor ki: 
“O, hangi namazdı? Bilmiyorum” dedi. Resulullah Efendimiz: 
“Allah (şanına layık) büyüklükle büyüktür. Allah büyüklükle büyüktür, Allah’a çok hamdolsun, Allah’a çok hamdolsun.” Üç kere de, “Sabah akşam Allah’ı tesbih ederim, Şeytanın kibrinden, sebep olacağı akıl karışmasından ve kendisinden Allah’a sığınırım” derdi. 

“HANGİMİZ YALAN SÖYLÜYORSA!..”
Amr bin Mürre el Cüheni (radıyallahü anh) Müslümân olduktan sonra, kavmine gidip, onları İslâma da’vet etmek için, Resûlullahtan “sallallahü aleyhi ve sellem” izin istedi. Kavmine gidip onları İslâma davet etti. Kavminden bir kişi hâriç hepsi Müslümân oldular. Îmân etmeyen o kimse; “Ey Amr! Allah senin hayâtını sana zehir etsin. Bizim putlarımızı terk etmemizi ve atalarımızın dîninden dönmemizi istiyorsun” dedi. Amr “radıyallahü anh” da ona, “İkimizden hangimiz yalan söylüyorsa, Allah onun hayâtını zehir etsin” dedi. 
O şahsın dudakları ve ağzı parçalanıp döküldü. Yediği yemeğin tadını alamazdı. Sonra gözleri kör oldu, dili tutuldu ve bu hâl üzere öldü. Ölürken yanındakilere;
“Beni Amr bin Mürre el Cüheni’nin Rabbi bu hâle getirdi, o öldürüyor” dedi...
Tüm İçerikler