ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
Behâeddîn Kışlakî hazretleri Buhârâ’da yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Buhârâ yakınlarında bulunan Kışlak köyünde doğdu. Buraya nisbetle Kışlakî denilmiştir. Doğum ve vefât târihleri tespit edilemeyen Kışlakî, sekizinci asırda yaşadı. Dokuzuncu asrın başlarında vefât ettiği bilinmektedir.
Behâeddîn-i Buhârî hazretleri, tasavvuf yolunun daha başında iken, Mevlânâ Behâeddîn Kışlakî’yi gördü. Bundan sonra onun sohbet ve hizmetine can atar oldu. Kışlakî hazretleri, Şâh-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî’yi daha ilk gördüğünde; “Sen öyle yükseklerde uçacak bir kuşsun” buyurdu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri talebelerine Behâeddîn Kışlakî hazretlerinin hâllerinden bahsederdi...
Behâeddîn Kışlakî hazretleri buyurdu ki: “Tasavvuf yolunda bulunan talebe; hâllerini kontrol etmeli, Allahü teâlânın rızâsından başka her şeyi gönlünden uzak tutmalı, insanlarla fazla görüşmemeli, Allahü teâlâyı anmaktan ve hatırlamaktan bir an uzak kalmamalıdır. Zikre kendisini alıştırmalıdır. Böyle bir alışkanlığı zikir ile yakınlığı yoksa, Allahü teâlânın sevgisine kavuşamaz.”
“Bedenin selâmeti, sıhhati, az yemek; rûhun selâmeti, sıhhati, günâhları terk etmekte; dînin selâmeti, sıhhati ise Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem efendimize salât (hayır duâlar) getirmektir.”
“Bir kalpte Allahü teâlâya olan aşk ateşi yok ise, o kalp ölü bir leş eti gibidir. Ama aşk ateşi varsa, o kalp, zât-ı ilahînin ve nîmetlerinin aynası hâline gelir.”

GERÇEKTEN TEVEKKÜL ETMEK!
“İnsanlardan biri, Allahü teâlâya tevekkül ettim, diyor. Halbuki Allahü teâlâya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü teâlâya tevekkül etseydi, O’nun, hakkındaki muâmelesine de râzı olurdu.”
“Dünyâ ve âhirette elem ve kederlerden kurtumak isteyenler, kötü ahlâk sâhipleriyle görüşmemelidir.”
“İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma.”
“Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber efendimizin Eshâbına sevgi ve hürmetimdir.”
“Böbürlenmen, kendi ibâdetini çok, başkasınınkini az görmendir.”
Behâeddîn Kışlakî hazretleri, vefat etmeden evvel buyurdu ki: “Âdemoğlunu dünyâda tâkib eden musîbetlerin başında, sevdiklerinden ayrılması gelir.”
Tüm İçerikler