ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Amr bin Kays el-Mülâî, sekizinci asırda Kûfe’de yetişen hadîs âlimi ve büyük velîlerdendir. Doğum târihi ve doğum yeri bilinmemektedir. 763 (H.146) senesinde Kûfe’de vefât etti. Kûfe’nin beş büyüğünden biri olarak tanındı. Hadîs ilminde yüksek derece sâhibi idi, kırâat yâni Kur’ân-ı kerîmi okuma ilmini kırâat imâmlarından olan Âsım bin Behdele’den öğrendi...
NEFSİYLE MEŞGUL OLAN...
Amr bin Kays rahmetullahi aleyh, sohbetleri esnâsında sevenlerine ve talebelerine buyurdu ki:
“Nefsinizle meşgûl olduğunuzda insanları, insanlarla meşgûl olduğunuzda nefsinizi unutursunuz.” 
“Tevâzûnun başı üç şeydir. Karşılaştığınız kimseye önce selâm vermeniz, mecliste yüksek olmayan yere oturmaya râzı olmanız ve Allahü teâlâya ibâdet olarak yapılan işlerle medh edilmeyi ve gösterişi sevmemenizdir.” 
Amr bin Kays, kötülüklerden şiddetle kaçınır, iyilikleri yapmayı teşvik ederdi. “Hayırlı bir iş duyduğun zaman bir defâ da olsa yap!” buyururdu. Talebelerinin ve sevenlerinin iyi kimselerle arkadaşlık yapmasını ister; “Sapık ve bozuk kimselerle berâber bulunmayın. Zîrâ onun sapıklığı kalbinize sirayet eder” buyururdu. Ticârette ihsân sâhibi idi. Kazancının çoğunu fakirlere ihsân ettiği gibi; “Kim ihtikâr yapar, yâni insanların temel ihtiyacı olan bir yiyeceği yirmi gece saklayarak karaborsacılık yaparsa, o malın hepsini fakirlere verse dahi kefâretini ödeyemez” buyururdu... 

ALLAHÜ TEALANIN KORULUĞU!..
Haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Amr bin Kays; “Helâl meydandadır. Haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. Kim şüphelileri terk ederse, ırzını ve dînini hakkıyla korumuş olur. Kim şüphelileri yaparsa, her an harama düşebilir. Koruluğun yanında otlayan hayvan da her an koruluğa girebilir. Her sultânın bir koruluğu vardır. Allahü teâlânın koruluğu ise haramlardır” hadîs-i şerîfini okurdu.
“Resûlullah efendimizden Abdullah bin Mes’ûd hazretleri şöyle naklediyor: Resûlullah efendimiz bize, doğru bir çizgi çizdi ve; (Bu, Allahü teâlânın yoludur) buyurdu. Sonra bu çizginin sağından ve solundan çıkan çizgiler çizip; (Bu yolların her birinde şeytan vardır ve kendine çağırır) buyurdu ve; (Doğru yol budur. Bu yolda olunuz. Fırkalara bölünmeyiniz) meâlindeki En’âm sûresi 53. âyet-i kerîmeyi okudular.”
Amr bin Kays hazretleri vefatına yakın buyurdu ki: “Başkalarının zarar görmesine sevinen kişi, kurtuluşa kavuşamaz.”
Tüm İçerikler