ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sultan Keykâvus “Ziyaroğulları” denilen devletin hükümdarıydı. İran taraflarında hüküm süren bu devletten bugünlere önemli hiçbir şeyin kalmamasına rağmen, Keykâvus hiç unutulmadı. İsmi siyaset bilimciler tarafından her zaman saygıyla anıldı. 
Hükümdar Keykâvus, aynı zamanda büyük bir âlim idi. Vefat edeceği zaman oğlu Giylanşah’a yaptığı vasiyetleri İran’da meşhur olmuştur: “İhtiyarlar gibi akıllı ol!”
“Ey oğul! Gerçi gençsin ama ihtiyarlar gibi akıllı ve temkinli ol. Ama birdenbire gençliği bırak demiyorum; tembel gençlerden olma. Neşeli ol, çünkü gençler neşeli olursa hoş olur. Ama cahil gençlerden olma, bela cahillerden kopar.
Ey oğul! Gençlikte ne olursa olsun Allah’ı unutma ve ölümden emin olma. Çünkü ölüm gelince genç ya da ihtiyar dinlemez. 
Daima gençlerle olmayasın; yaşlılarla da oturmak gerek. Ne zaman ki gençler akıldan uzak bir söz söyleseler, yaşlılar uyarır. Gençler kendi bilgilerini herkesin bilgisinden üstün sanırlar. Sakın ey oğul, sen kendini böyle sanan gençlerden olma! Yaşlılara çok hürmet et. Onlarla kolayına nasıl gelirse öyle konuşma. Yaşlılar bir söz söylerlerse hemen cevap verme; ne kadar çok düşünürsen, onların sözüne o kadar iyi cevap verirsin...
Ey oğul! Gençliği gelişigüzel geçirme ki yaşlılıkta bilgisiz kalmayasın. Çünkü marifetli gençler pîr sıfatlıdır, marifetsiz ihtiyarlar ise çocuk sıfatlıdır.
Ey oğul! Ne zaman ki gençlik çağı geçip ihtiyarlık çağı gelse, artık gençlikteki dinçliği gözleme. Yani ter ü taze yürüyüp zevk ve şehvet gözleme. Çünkü yaşlılar yiğitlenip zevk ve şehvet gözleyince, halk arasında rezil olurlar.

“İşinin olduğu yeri vatan edin!”
Ey oğul! Yaşlandığında bir yerde yerleşmeye çalış. Çünkü pîrlikte sefer etmek akıllıların işi değildir; hele yoksul olursa. Ama çaresiz olursa çık. Yüce Allah o yolculukta sana yardım eder ve nimet eline gelirse evine dönmeyi arzu etme ki, yine yolculuk zahmeti çekmeyesin. Çünkü kişinin geçimine sebep nerede iyiyse, evi orada yaraşır. Öyleyse işin nerede ise orayı vatan edin. Çünkü demişlerdir ki, kazancı nerede ise o yerde olmak bahtlılık nişanıdır. Bahtsızlar nişanı da odur ki, aç ve dinç otursun, kıtlık çeksin, bu vatanımdır terk etmem desin!..”
Tüm İçerikler