ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ali bin Bendâr Sayrafî hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr (İran) âlimlerinden olup, 969 (H.359) senesinde vefât etti. Ebû Ali Rodbârî ve birçok hadis âliminin sohbetlerinde bulunmuş, bu âlimlerden ilim öğrenmiş, hadîs-i şerîf dinleyip rivâyet etmiştir... Talebelerine öğrettiği Hadîs-i şerîflerden bazıları: ÇOCUKLARI SEVİNDİRENE MÜJDE
“Cennette büyük bir köşk vardır. İsmi ferah evidir. Buraya ancak çocukları sevindirenler girer.”
“Kişi cennete girdiği zaman, Rabbinden anne ve babasını ve çocuklarını soracak. Allahü teala ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Bunun üzerine onların da ona katılması için Allahü teala emir verecek.” 
“Kişi (kabrinde) cennetteki derecesinin yükseltildiğini görür. Sebebini Rabbine sorar: Ya Rabbi, bu mükafatlar nereden? Ona şöyle cevap verilir: Çocuğunun arkandan senin için Allah’a yaptığı af isteği ve dualardan.” 
“Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et.”
“Biriniz ayakta iken öfkelenirse otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ. Aksi hâlde uzanıp yatsın.”
“Biriniz bir Müslüman kardeşinde bir dert gördüğünde, kendisini o derde uğratmadığı için Allah’a şükretsin. Fakat bu şükrünü, açıktan yapıp da dertli kimseye duyurmasın.”
“Cennete çok ağaç dikin. Çünkü onun suyu tatlı, toprağı güzeldir. (Yani verimi çoktur. Çok sevap meyvesi alınır). Cennetin ağaçlarından biri olan ‘La havle ve la kuvvete illa billah’ cümlesini çok söyleyin.”
“Din kardeşinin yüzüne gülümsemen senin için bir sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman, bir sadakadır. Yolunu kaybetmiş kişiye doğru yolu göstermen bir sadakadır. İnsanların gelip geçtiği yoldan, taşı, dikeni, kemiği, (eziyet verici her türlü nesneyi) kaldırman bir sadakadır. Kuyudan kova ile çektiğin sudan, din kardeşinin kovasına su dökmen, yine senin için bir sadakadır.”

“DÜNYADAN VAZGEÇMEDİKÇE!..”
Ali bin Bendâr hazretleri buyurdu ki:
“Dünyâ temeli zorluk üzerine kurulmuş bir evdir. Orada zorluk olmadan yaşamak imkânsızdır.”
“İnsanlara muhâlefet etmekten uzak ol!”
“İlmin yararlı bir hâlde bulunması için, onun bulunduğu yer olan kalbin temiz olması lâzımdır.”
Ali bin Bendâr hazretleri vefat etmeden evvel buyurdu ki: 
“İnsanlar Allahü teâlâyı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyâdan vazgeçmedikçe Hakk’ı bulmak mümkün değildir.”
Tüm İçerikler