ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah el-Makdisî hazretleri, 1185 (H.581) senesinde doğdu. 1232 (H.629) senesi ramazan ayında cumâ günü Şam’da vefât etti... Kur’ân-ı kerîmi amcası Şeyh el-İmâd’dan öğrendi. Fıkıh ilmini Şeyh Muvaffakuddîn’den, Arab dilinin inceliklerini ise Ebi’l-Bekâ el-Akberî’den öğrendi. Şam’da, Bağdâd’da, Mısır’da, Nişâbûr’da birçok âlimden hadîs-i şerîf dinledi, yazdı ve rivâyette bulundu. Bunun yanında Mûsul, Erbil, Mekke ve Medîne’ye de gidip hadîs-i şerîf dinledi. İlim için yalın ayak giderdi!
Abdullah el-Makdisî, İsfehan ve Nişâbûr’a ilim öğrenmek için yalın ayak giderdi. Yolda açlık ve susuzluk sıkıntılarına da göğüs gererdi. Melik el-Eşref, onun için Sefh’de kendi ismiyle bir hadîs külliyesi yaptırdı ve Abdullah el-Makdisîyi buraya idareci ve müderris tâyin etti.
Muhammed bin Selâm hazretleri onun için buyurdu ki: “Abdullah el-Makdisî, bir müzâkere, ders meclisi kurdu. Pek çok kimse akın akın ona koştu. O, ilim ve edeb olarak bütün üstünlükleri kendisinde toplamıştır...” 
Abdullah el-Makdisî hazretleri, vefatının yaklaştığını anlayınca, önce abdest aldı ve “Abdest ve namaz ne güzel şey” buyurdu. Sonra da; “Kardeşlerim, hastalığı hastalıkla tedavi etmeyiniz. Nasıl kuru otla yangın söndürme imkanı yoksa, günahlarla da Cehennemi söndürmek mümkün değildir. Cehennem, ancak doğru bir iman ve salih amellerle söner” buyurduktan sonra uzandı ve Kelime-i tevhidi söyleyerek vefat etti...

“Size nasıl muâmele yapıldı?” 
Abdullah el-Makdisî hazretleri vefât ettikten sonra, talebelerinden pek çok kimse onu rüyâda gördüler. Bir talebesi anlatır: Hocamı rüyamda görüp “Efendim, size nasıl muâmele yapıldı?” diye sordum. “Allahü teâlânın ihsânı ve ikrâmı ile nîmetler içindeyim” buyurdu. 
Bir başkası onu rüyâsında gördü ve; “Haliniz nasıldır?” diye sordu. Ona da; “Hayra kavuştum” diye cevap verdi...
Tüm İçerikler