ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin Hubeyk hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Antakya’da yaşadı ve miladi 840 senelerinde orada vefat etti. Antakya’da yaşamış olan Yusuf bin Esbat hazretlerinden ilim öğrendi ve evliyânın büyüklerinden Süfyân-ı Sevrî hazretlerinin yolunu tâkib etti...
“MÜ’MİN TAMAHKÂR OLMAZ!..”
Bu mübarek zat, Allahü teâlânın sonsuz ihsânına rağmen günah işlemekte ısrar edenleri; “Sana iyilik edene bile kötülük ediyorsun. Kötülük edene nasıl iyilik edebilirsin” diyerek, gafletten uyandırırdı... Tamah, aç gözlülük etmekten, insanları sakındırır ve; “Tamahkâr, aç gözlü insan tamah zincirine bağlanmış ölüye benzer. Kalbdeki tamah kalbi mühürler, mühürlü kalb ise ölüdür. Mü’min tamahkâr olmaz. Nefsin şehvet ve arzularına uymaz” buyururdu. 
Amel, ihlâs ve sıdk hakkında buyurdu ki: 
“Amelde ihlâs amelden daha zordur. Kul kendisiyle Allahü teâlâ arasındaki hususlarda tam olarak sıdk, doğruluk üzere bulununca Allahü teâlâ onu gayb hazînelerine vâkıf kılar.”
“Allahü teâlâ kalbleri kendini anmak için yarattığı hâlde, insanlar onları şehvet, istek ve arzû ile doldurmuştur. Kalplerden şehvetin izini silecek şey yalnız Allahü teâlânın korku ve sevgisidir.”
Abdullah bin Hubeyk hazretleri işlediği amele güvenenleri; “İşlediğin fazîletli amele güvenerek azâb olunmaktan korkmazsan helâk olursun” diye îkâz edip uyarırdı.
Kur’ân-ı kerîmi ezberlemiş olanların isyân ve günâha düşmesine şaşar ve şöyle derdi: 
“Ehl-i Kur’ân bir günâh işleyeceği zaman göğsündeki Kur’ân-ı kerîm lisân-ı hâl ile ona şöyle seslenir: ‘Allahü teâlâya yemîn olsun ki sen beni bu iş için ezberlemedin!’ O günahkâr kişi eğer bu sesi duyabilecek olsa Allahü teâlâdan hayâ ederek düşer can verirdi.”
“Kim, Allahü teâlânın rızâsı için nefsini ayıplarsa, Allahü teâlâ onu gazâbından korur.”
“Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek, tâatin, ibâdetin tadını kalbden siler.”

EN FAYDALI KORKU!..
“En faydalı korku, insanı, günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana, boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lâzımdır.”
“Kalbime uygun gelmeyen, içime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim.”
Abdullah bin Hubeyk hazretleri vefat etmesine yakın buyurdu ki:
“Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Âhiret saâdetini harâb eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme!”
Tüm İçerikler