ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abbasiler, Emevi hanedanından sonra iş başına geçerek İslam dünyasının halifeliğini elinde tutan hanedandır.
Muhammed aleyhisselamın amcası hazreti Abbas’ın soyundan gelen Abbasiler, Emevi yönetimine karşı ayaklanarak 750’de halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler. Bu tarihten başlayarak Abbasiler 1258’e kadar İslam dünyasının büyük bölümüne egemen oldular... 
İlk Abbasi halifesi Ebu’l-Abbas Seffah (750-754) idi. Biz bugün size onbirinci halife Muntasır’dan bahsetmek istiyoruz... Mu’tasım hicretin 227’sinde Samerra’da ölünce yerine oğlu Vasık geçti. Nihayet hicretin 232’sinde Samerra’da öldü. Vasık’tan sonra kardeşi Mütevekkil hilafete geçti. Fakat oğlu “Muntasır”ın tahrikiyle ordusundan bir grup Türk onu veziri Feth bin Hakan’la birlikte öldürüp Muntasır’ı halife ilan ettiler. Muntasır, Mütevekkil’in öldürüldüğü günün gecesi hilafete geçti ve babasının bazı saraylarını yıkmalarını emretti. 
Babasına karşı işlediği suç (askerle bir olup babasını öldürtmesi), onu vicdanen epey rahatsız etmişe benziyordu; zira kendisi babasının öldürülmesi olayını çok dile getirir ve asker hakkında “Bunlar halife katilleridir” derdi. 
Muntasır’ın hilafet dönemi altı ay kadar kısa sürmüş, hicri 248 yılında vefat etmiştir. Ondan sonra amcası oğlu ve Mu’tasım’ın torunu “Mustain” hilafete geçti. 
Askerler, Halife Muntasır Muhammed’den, iki kardeşi Mu’tez ve İbrahim’i veliahtlıktan azletmesini istediler. Tarihçiler Halife Muntasır’ı çok sabırlı, çaplı ve zeki olarak tanımlar. Buna rağmen o, askerlerin hem kendisine hem de halka yönelik baskısına dayanabilecek gibi değildi. 

ALTI AY HALİFELİK YAPTI...
Nitekim askerler de Muntasır’ın kendilerinden rahatsız olmaya başladığını fark edince, zehirlemek yoluyla ondan kurtulmayı planladılar ve bu durum; Muntasır’ın altı aylık halifelik görevinden sonra 862 yılında ölümüyle sonuçlanmıştır. 
Muntasır da ölümü esnasında sıkıntı içerisinde kıvranıyordu. Kendisine; 
“Bu o kadar önemli değil” dediklerinde, o; 
“Sıkıntım, dünya hayatının sona erip âhiret hayatının başlaması içindir” dedi.
Tüm İçerikler