ARA
PEYGAMBER EFENDİMİZ HAYATI
"Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik"
Ayet-i Kerîme Meali



"Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kâinatta hiçbir şey yaratmazdım."
Hadîs-i kudsî



İslâm âlimleri buyuruyor ki:
Resûlullahın kabri içinde, mübârek vücûduna temas eden topraklar,
kâinattaki herşeyden, hatta Kâbe'den, Arş'tan ve Cennetlerden daha kıymetlidir.