ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

FETHULLAH-I MÛSULÎ

Peygamber efendimizin soyundan olup aslen Musul'ludur. Urfa vâlisi Ali Paşanın damadı olan Dârendeli Hüseyin Paşanın ricasıyla Dârende'ye yerleşen Fethullah-ı Mûsulî'nin yazdığı iki yüz kadar eserinden elli kadarı Dârende Mehmed Paşa Halk Kütüphânesinde el yazması olarak mevcuttur.

Fethullah-ı Mûsulî'nin kabri, Dârende eski şehir kabristanındaki türbesindedir. Yanındaki kabir, Dârende'ye gelmesine vesîle olan Hüseyin Paşaya âittir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR