ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

SADIR SULTAN

Konya velîlerinden. Aynı zamanda tıp âlimi, şâir ve edib. Selçuklular devrinde yaşamıştır. Kerpiçten yapılmış yıkılmaya yüztutan türbesi, Konya Sedirler mahallesinin târihi mezarlığındadır. Tekke ve zâviyesi günümüze ulaşmamıştır.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR