ARA
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ

ÖMER BABA

Edirne velîlerinden olan Ömer Baba'nın doğum târihi bilinmiyor. Kendi adıyla anılan câminin on altıncı yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. Türbesi yıkılmış olup kabri, Ağaç Pazarı'nda 114 numaralı apartmanın önündedir.

ÜLKELER
ŞEHİRLER
EVLİYALAR